Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Міжнародна діяльність

 

Інтернаціоналізація діяльності 

Навчання, викладання та наукові дослідження на кафедрі за освітньо-професійними програмами є узгодженими із прийнятою стратегією інтернаціоналізації  університету за рахунок наступного:

  • Для апробації результатів студентських кваліфікаційних робіт та наукової роботи студентів на кафедрі передбачено видання електронного збірнику студентських наукових статей «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (AUTOMATION AND DEVELOPMENT OF ELECTRONIC DEVICES)». Статті у уьому збірнику можна публікувати українською та англійською, але вимоги щодо публікації статей містять обов’язкове наведення призвища автору, а також  формулювання назви статті, анотації і ключових слів англійською мовою, що змушуватиме студентів до вживання цієї мови та відповідає  п. 1 щодо стратегічних цілей інтернаціоналізації та основних шляхів її досягнення, та п. 4 щодо інтернаціоналізації освітнього процесу, а також п. 1, п. 5, п. 6 п. 9 щодо інтернаціоналізації наукової діяльності у прийнятій стратегії інтернаціоналізації  університету. Незначний обсяг англійського тексту, що міститься у назві статті, її анотації та ключових словах, не дозволяє належним чином розвивати у студентів використання англійської мови, тому у подальшому планується вживання комплексу заходів щодо заохочення студентів до публікації у цьому збірнику статей англійською мовою
  • Для апробації результатів наукової роботи викладачів та студентів на кафедрі передбачено проведення міжнародної науково-технічної конференції «ВИРОБНИЦТВО & МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ» (M&MS), за результатами якої здійснюється електронне видання тез доповідей до 5-ти сторінок, яці можуть бути підготовленими у тому числі англійською мовою, що відповідає  п. 1, п. 2, п. 3, п. 5 щодо стратегічних цілей інтернаціоналізації та основних шляхів її досягнення, та п. 2, п. 4, п. 11, п. 12 щодо інтернаціоналізації освітнього процесу, а також п. 1, п. 5, п. 6, п. 9, п. 10 щодо інтернаціоналізації наукової діяльності у прийнятій стратегії інтернаціоналізації  університету. Дійсно, в цій конференції приймають активну участь колегі із закордонних університетів та установ, як, наприклад, у IV-й конференції, що відбулася 22-23 жовтня 2020 р. та через карантинні обмеження внаслідок світової епідемії COVID-19, проводилася онлайн засобами GoogleMeet. До Міжнародного програмного комітету цієї конференції окрім вітчизняних фахівців, що представляють різні університети та організації України, було залучено фахівців із Польщі (2 люд.), Австралії (1 люд.), Азербайджану (2 люд.), Шотландії (1 люд.) та Китаю (1 люд.).  В конференції окрім вітчизняних фахівців, що представляють різні університети та організації України, прийняли участь фахівці із Китаю (1 доповідь), Азербайджану (7 доповідей) та Чехії (1 доповідь). До участі у конференції активно залучаються студенти кафедри. Помітна кількість тез доповідей українських фахівців була підготовлена англійською мовою, що свідчить про зростання її використання в наукових дослідженнях. У подальшому планується збільшення кількості іноземних фахівців у Міжнародного програмного комітету цієї конференції, а також впровадження комплексу заходів щодо заохочення українських учасників конференції до підготовки тез англійською мовою
  • Здійснення викладання англійською мовою навчальних дисциплін для студентів – громадян іноземних держав, що відповідає  п. 6  щодо стратегічних цілей інтернаціоналізації та основних шляхів її досягнення, та п. 1, п. 3, п. 4, п. 7, п. 8, п. 9, п. 11, п. 12 щодо інтернаціоналізації освітнього процесу, а сприяє майбутній діяльності за п. 7, п. 8, п. 10 щодо інтернаціоналізації наукової діяльності у прийнятій стратегії інтернаціоналізації  університету. У подальшому планується збільшення кількості студентів – громадян іноземних держав.
  • Для розповсюдження результатів наукової діяльності співробітниками кафедри здійснюється участь у міжнародних наукових конференціях та публікація статей за кордоном; здійснюється заохочення до використання англійської мови шляхом зарахування викладачам та студентам як міжнародної діяльності публікацію матеріалів міжнародних конференцій, що проходять в Україні та мають у складі програмного комітету закордонних фахівців, а також та публікації статей у вітчизняних фахових виданнях категорій “А” та “Б”  за умов подачі матеріалів та статей англійською мовою, що відповідає  п. 1, п. 2, п. 3 щодо стратегічних цілей інтернаціоналізації та основних шляхів її досягнення, та п. 2, п. 3, п. 6, п. 7, п. 9, п. 11, п. 12 щодо інтернаціоналізації освітнього процесу, а також п. 1, п. 3, п. 6, п. 9, п. 11, п. 12 щодо інтернаціоналізації наукової діяльності у прийнятій стратегії інтернаціоналізації  університету

 

Доступ для здобувачів освіти міжнародних інформаційних ресурсів та баз даних 

Здобувачі освіти забезпечені бібліотекою університету доступом до міжнародних інформаційних ресурсів та баз даних. Перелік міжнародних інформаційних ресурсів та баз даних, що доступні здобувачам освіти міститься за посиланням.