Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Міжнародна діяльність

Інтернаціоналізація діяльності 

Навчання, викладання та наукові дослідження на кафедрі за освітньо-професійними програмами є узгодженими із прийнятою стратегією інтернаціоналізації  університету за рахунок наступного:

 • Для апробації результатів студентських кваліфікаційних робіт та наукової роботи студентів на кафедрі передбачено видання електронного збірнику студентських наукових статей «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ (AUTOMATION AND DEVELOPMENT OF ELECTRONIC DEVICES)». Статті у уьому збірнику можна публікувати українською та англійською, але вимоги щодо публікації статей містять обов’язкове наведення призвища автору, а також  формулювання назви статті, анотації і ключових слів англійською мовою, що змушуватиме студентів до вживання цієї мови та відповідає  п. 1 щодо стратегічних цілей інтернаціоналізації та основних шляхів її досягнення, та п. 4 щодо інтернаціоналізації освітнього процесу, а також п. 1, п. 5, п. 6 п. 9 щодо інтернаціоналізації наукової діяльності у прийнятій стратегії інтернаціоналізації  університету. Незначний обсяг англійського тексту, що міститься у назві статті, її анотації та ключових словах, не дозволяє належним чином розвивати у студентів використання англійської мови, тому у подальшому планується вживання комплексу заходів щодо заохочення студентів до публікації у цьому збірнику статей англійською мовою
 • Для апробації результатів наукової роботи викладачів та студентів на кафедрі передбачено проведення міжнародної науково-технічної конференції «ВИРОБНИЦТВО & МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ» (M&MS), за результатами якої здійснюється електронне видання тез доповідей до 5-ти сторінок, яці можуть бути підготовленими у тому числі англійською мовою, що відповідає  п. 1, п. 2, п. 3, п. 5 щодо стратегічних цілей інтернаціоналізації та основних шляхів її досягнення, та п. 2, п. 4, п. 11, п. 12 щодо інтернаціоналізації освітнього процесу, а також п. 1, п. 5, п. 6, п. 9, п. 10 щодо інтернаціоналізації наукової діяльності у прийнятій стратегії інтернаціоналізації  університету. Дійсно, в цій конференції приймають активну участь колегі із закордонних університетів та установ, як, наприклад, у IV-й конференції, що відбулася 22-23 жовтня 2020 р. та через карантинні обмеження внаслідок світової епідемії COVID-19, проводилася онлайн засобами GoogleMeet. До Міжнародного програмного комітету цієї конференції окрім вітчизняних фахівців, що представляють різні університети та організації України, було залучено фахівців із Польщі (2 люд.), Австралії (1 люд.), Азербайджану (2 люд.), Шотландії (1 люд.) та Китаю (1 люд.).  В конференції окрім вітчизняних фахівців, що представляють різні університети та організації України, прийняли участь фахівці із Китаю (1 доповідь), Азербайджану (7 доповідей) та Чехії (1 доповідь). До участі у конференції активно залучаються студенти кафедри. Помітна кількість тез доповідей українських фахівців була підготовлена англійською мовою, що свідчить про зростання її використання в наукових дослідженнях. У подальшому планується збільшення кількості іноземних фахівців у Міжнародного програмного комітету цієї конференції, а також впровадження комплексу заходів щодо заохочення українських учасників конференції до підготовки тез англійською мовою
 • Здійснення викладання англійською мовою навчальних дисциплін для студентів – громадян іноземних держав, що відповідає  п. 6  щодо стратегічних цілей інтернаціоналізації та основних шляхів її досягнення, та п. 1, п. 3, п. 4, п. 7, п. 8, п. 9, п. 11, п. 12 щодо інтернаціоналізації освітнього процесу, а сприяє майбутній діяльності за п. 7, п. 8, п. 10 щодо інтернаціоналізації наукової діяльності у прийнятій стратегії інтернаціоналізації  університету. У подальшому планується збільшення кількості студентів – громадян іноземних держав.
 • Для розповсюдження результатів наукової діяльності співробітниками кафедри здійснюється участь у міжнародних наукових конференціях та публікація статей за кордоном; здійснюється заохочення до використання англійської мови шляхом зарахування викладачам та студентам як міжнародної діяльності публікацію матеріалів міжнародних конференцій, що проходять в Україні та мають у складі програмного комітету закордонних фахівців, а також та публікації статей у вітчизняних фахових виданнях категорій “А” та “Б”  за умов подачі матеріалів та статей англійською мовою, що відповідає  п. 1, п. 2, п. 3 щодо стратегічних цілей інтернаціоналізації та основних шляхів її досягнення, та п. 2, п. 3, п. 6, п. 7, п. 9, п. 11, п. 12 щодо інтернаціоналізації освітнього процесу, а також п. 1, п. 3, п. 6, п. 9, п. 11, п. 12 щодо інтернаціоналізації наукової діяльності у прийнятій стратегії інтернаціоналізації  університету

Перелік статей та тез доповідей, опублікованих у закордонних виданнях співробітниками кафедри за останні 3 роки:

 1. Nevliudov I.Sh., Romashov Yu. V. Estimating of durability indexes of structural elements based on identification of their deterministic properties // Механика машин, механизмов и материалов. – 2021, 1(54). – С. 21–24. DOI: https://doi.org/10.46864/1995-0470-2020-1-54-21-24.

Перелік статей у вітчизняних наукових виданнях категорій “А” та “Б” та матеріалів міжнародних конференцій, що проходили в Україні та мають у складі програмного комітету закордонних фахівців, опублікованих англійською мовою співробітниками кафедри за останні 3 роки: 

 1. Nevliudov I.Sh., Romashov Yu. V. One numerical approach to optimal control the linear heat conduction processes // Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Ser. “Mathematics, Applied Mathematics and Mechanics”. – 2020. – Vol. 92. – P. 25-43.
 2. Izonin I., Nevliudov I. and Romashov Yu. Computational Models and Methods for Automated Risks Assessments in Deterministic Stationary Systems // Proceedings of the 1st International Workshop on Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems (CITRisk 2020). – Kherson. – 2020. – P. 27–43.
 3. Nevliudov I., Romashov Y. Mathematical foundations of engineering approaches to design the automated systems // Manufacturing & Mechatronic Systems 2020: Proceedings of IV-th International  Conference, – Kharkiv: [electronic version], 2020. – 146 p. – p. 12-16.

Доступ для здобувачів освіти міжнародних інформаційних ресурсів та баз даних 

Здобувачі освіти забезпечені бібліотекою університету доступом до міжнародних інформаційних ресурсів та баз даних. Перелік міжнародних інформаційних ресурсів та баз даних, що доступні здобувачам освіти міститься за посиланням.

Міжнародні проекти

Викладачі кафедри приймають активну участь у міжнародних проектах:

 • Протягом останніх 4-х років здійснюється міжнародний проект – проведення Міжнародної науково-технічної конференції «ВИРОБНИЦТВО & МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ» (M&MS), за результатами якої здійснюється електронне видання тез доповідей до 5-ти сторінок, яці можуть бути підготовленими у тому числі англійською мовою. Викладачі беуть участь у цьому проекті в якостічлена Міжнародного програмного комітету, члена організаційного комітету, учасника конференції; студенти беруть участь в якості учасників конференції – доповідачів та співавторів доповідей. В цій конференції приймають активну участь колегі із закордонних університетів та установ, як, наприклад, у IV-й конференції, що відбулася 22-23 жовтня 2020 р. та через карантинні обмеження внаслідок світової епідемії COVID-19, проводилася онлайн засобами GoogleMeet. До Міжнародного програмного комітету цієї конференції окрім вітчизняних фахівців, що представляють різні університети та організації України, було залучено фахівців із Польщі (2 люд.), Австралії (1 люд.), Азербайджану (2 люд.), Шотландії (1 люд.) та Китаю (1 люд.).  В конференції окрім вітчизняних фахівців, що представляють різні університети та організації України, прийняли участь фахівці із Китаю (1 доповідь), Азербайджану (7 доповідей) та Чехії (1 доповідь). До участі у конференції активно залучаються студенти кафедри. У подальшому планується підвищення рівня цієї наукової конференції та її включення до міжнародних наукометричних баз даних (Google Scholar, Scopus та інші).
 • Викладачі кафедри подають заявки на конкурси щодо участі у міжнародних проектах. У 2020 р. було подано до МОН України проектні пропозиції щодо проведення координованого МОН України двостороннього україно-чеського наукового проекту на тему ”Розробка підходів щодо управління температурними полями конструкцій з урахуванням обмежень міцності та вібрацій для оптимізації перехідних режимів роботи атомних електростанцій” для сумісного виконання із  Університетом Західної Богемії

Ознайомлення здобувачів із світовими науковими здобутками

Надсучасні світові наукові здобутки у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій пов’язані сьогодні із впровадженням концепції ”Індустрія 4.0”, що що істотно заснована на використанні цифрових технологій та відповідних ним електронних пристроїв та програмного забезпечення. З урахуванням цієї обставини, для ознайомлення здобувачів із світовими науковими здобутками в освітніх програмах передбачені відповідні навчальні дисципліни:

 • Комп’ютерно-інтегровані технології Індустрії 4.0
 • Комп’ютерно-інтегровані технології та Інтернет технології на виробництві
 • Технологія організації та адміністрування промислових обчислювальних мереж
 • Основи проектування кіберфізичних систем
 • Інтелектуальні компоненти пневматичних мехатронних засобів 
 • Гнучкі комп’ютеризовані робототехнічні системи та технології їх програмування
 • Гнучкі комп’ютеризовані виробничі комплекси
 • Промислові мережі та компоненти у виробництві 
 • Архітектура комп’ютерних систем та мереж
 • Робототехніка 
 • Автоматизовані системи управління роботизованим виробництвом
 • Матеріали комп’ютеризованих та робототехнічних систем

Ознайомлення здобувачів із світовими науковими здобутками в освітніх програмах забезпечується:

 • Впровадженням результатів сучасних світових наукових досліджень у навчальний процес
 • Виконанням та публікаціями результаів наукових досліджень за тематикої навчальних дисциплін викладачами кафедри
 • Застосуванням сучасної матеріально-технічної бази, що відповідає сучасному світовому рівню
 • Використанням сучасного програмного забезпечення та мов програмування для навчання комп’ютерним технологіям

В якості прикладу можна навести навчальну дисципліну “Інтелектуальні компоненти пневматичних мехатронних засобів”, для викладання якої використовуються сучасне лабораторне устаткування промислового виготовлення, що демонструє роботу пневматичних пристроїв сучасних промислових систем. При викладанні навчальної дисципліни “Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації” передбачається використання широко використовуваної сьогодні комп’ютерної системи математичних обчислень Matlab та середовища Simulink для розв’язування студентами практичних задач моделювання та ідентифікації як дискретних об’єктів автоматизації, так і об’єктів автоматизації із розподіленими параметрами, що відповідає сучасним тенденціям розвитку систем автоматизації.

Практика участі здобувачів вищої освіти у міжнародній діяльності

Участь здобувачів вищої освіти у міжнародній діяльності на практиці зводиться до наступного:

Останніми роками спостерігається позитивна динаміка щодо збільшення кількості студентів, що приймають регулярну участь у кафедральному Міжнародному науковому проекті – міжнародній науково-технічної конференції «ВИРОБНИЦТВО & МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ» (M&MS). Дійсно, деякі студенти четвертого курсу протягом двох років поспіль приймали участь у міжнародній науково-технічної конференції «ВИРОБНИЦТВО & МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ» (M&MS), хоча участь передбачалась у першу чергу для студентів-дипломників; це свідчить про певну зацікавленість студентів щодо міжнародної наукової діяльності.

Стимули щодо участі у міжнародній співпраці

Участь у міжнародній співпраці є пріоритетним напрямком роботи кафедри. Участь у такий співпраці вимагає високої кваліфікації в галузі предметної області наукових досліджень та навчальної роботи, а також достатнього володіння іноземними мовами, насамперед – англійською мовою, що потребує їхнього постійного використання. Для стимулювання участі викладачів та здобувачів вищої освіти у міжнародній співпраці пропонується наступне:

 • Для заохочення до використання англійської мови шляхом зарахування викладачам та студентам як міжнародної діяльності публікацію матеріалів міжнародних конференцій, що проходять в Україні та мають у складі програмного комітету закордонних фахівців, а також та публікації статей у вітчизняних фахових виданнях категорій “А” та “Б”  за умов подачі матеріалів та статей англійською мовою
 • Студентам, які висловили інтерес до наукової діяльності, пропонується публікувати статті та матеріали конференції англійською мовою,  навіть у вітчизняних наукових журналах та наукових міжнародних конференціях
 • Навчальні дисципліни, що викладаються англійською мовою для студентів – громадян іноземних країн, не входять до штатного розкладу кафедри, а сплачується окремо як сумісництво або шляхом погодинної оплати

 

Розробка моделі та єдиного інформаційного простору програм віртуального обміну

Проєкт № 101083883 ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-NDICI

Тривалість проекту: 3 роки

Координатор  проекту: POLITECHNIKA WROCLAWSKA

Консорціум

POLITECHNIKA WROCLAWSKA

CHAROKOPEIO PANEPISTIMIO (Harokopio University of Athens )

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL (Tallinn University of Technology)

IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV

KRYVORIZKYJ  NATIONALNYJ UNIVERSYTET

KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF RADIO ELECTRONICS

KHMELNITSKY NATIONAL UNIVERSITY

SOKHUMI STATE UNIVERSITY

SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY

AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY

Координатор  проекту від ХНУРЕ

Филипенко Олександр Іванович, д.т.н., професор, декан факультету АКТ

Виконавці проєкту

Невлюдов Ігор Шакирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри КІТАМ

Цимбал Олександр Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри КІТАМ

Головна мета проекту

MOVEs – це 3-річний проект, спрямований на організацію ефективної Програми віртуального обміну як платформи для професійної та міжкультурної взаємодії, обміну досвідом, для забезпечення високоякісних освітніх послуг та створення умов для розвитку навичок співпраці та спілкування молодих людей та розширення доступ до міжнародного навчання для кожного студента, незалежно від його обставин, походження чи здібностей, особливо в час, коли студентська мобільність обмежена, а фінанси обмежені. Програма віртуального обміну – це не лише короткострокове рішення проблеми зриву, з яким сьогодні стикаються ВНЗ України та Грузії, але й частина комплексного плану просування інтернаціоналізації кожного ВНЗ і кожного студента. Для організації активної взаємодії підрозділів, які беруть участь у залученні та навчанні студентів у рамках проектів академічної мобільності, ми пропонуємо модель Віртуальних національних та міжнародних програм академічних обмінів, яка містить взаємопов’язані компоненти: організаційну структуру, цифрову підтримку, комунікацію та взаємодію. Проект має на меті вдосконалити сфери та форми співпраці та комунікації для всіх академічних та адміністративних підрозділів університету; підготовка фасилітаторів (модераторів) для розробки проектів віртуального обміну з колегами з інших країн; підвищення кваліфікації адміністративно-викладацького складу для набуття навичок роботи з мобільними студентами та сприяння оволодінню ними навичками міжкультурного спілкування; розвиток інструменту для обміну інформацією та міжкультурного діалогу між студентами та викладачами різних університетів, національностей, культур, релігій та мов. Проектна діяльність буде зосереджена на обміні знаннями та формуванні навичок взаємодії в поліетнічному середовищі, спрощених процедурах створення та розповсюдження навчальних матеріалів, методах дистанційної взаємодії, забезпеченні доступу до різноманітних ресурсів, необхідних для якісного освітнього процесу.

Основні завдання:

 1. Створення ефективного механізму підтримки програми віртуального обміну, адаптації до нового академічного контексту та інтеграції в освітню систему приймаючого університету.
 2. Формування глобальних компетенцій та навичок (цифрова грамотність, культурна обізнаність та вміння вести переговори та співпрацювати через кордони), необхідних для кар’єрного росту серед молоді в Україні та Грузії.
 3. Підвищення кваліфікації адміністративно-педагогічного персоналу для набуття навичок роботи з мобільними студентами та сприяння оволодінню ними навичками міжкультурного спілкування та організації ефективної взаємодії зі студентами як представниками різних культур.
 4. Розробка інструменту обміну інформацією та міжкультурного діалогу між студентами та викладачами різних університетів, національностей, культур, релігій та мов, підвищення ефективності навчального процесу шляхом створення веб-порталу Єдиного інформаційного простору (ЄІП).
 5. Створення міжнародного консорціуму в рамках системи підвищення кваліфікації управлінського та педагогічного персоналу для роботи з міжкультурними групами та розвитку освітнього, наукового та культурного потенціалу всіх учасників програми.
 6. Удосконалення сфер і форм співпраці та комунікації для всіх академічних та адміністративних підрозділів університетів, методичного та технічного забезпечення впровадження віртуальних бірж та інших питань, що мають суттєвий вплив на залучення студентів до процесів віртуальних обмінів.