Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Студенту

       Кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки (КІТАР) (англ. Department of Computer-Integrated Technologies, Automation and Robotics (CITAR)) є навчально-науковим структурним підрозділом університету, який здійснює навчальну, методичну, організаційну та наукову діяльність в галузі знань «Автоматизація та приладобудування», «Електроніка та телекомунікації», підготовку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також виховну роботу серед студентів.

Завдання кафедри:

  • реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки фахівців в галузі знань «Автоматизація та приладобудування», «Електроніка та телекомунікації», шляхом поєднання навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій;
  • розробка всіх видів методичного забезпечення дисциплін кафедри та проведення на високому організаційному та науково-методичному рівні навчальних занять, які передбачені навчальними планами відповідної спеціальності, освітньої програми чи спеціалізації;
  • виховання майбутніх фахівців через формування громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
  • ініціювання, організація та безпосередня участь у проведенні наукових та науково-практичних конференцій;
  • проведення науково-дослідних робіт та робіт з науково-практичного співробітництва в галузі розробки та впровадження прогресивних інформаційних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій радіоелектронного приладобудування;
  • керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем роботи кафедри.
  • проведення заходів щодо профорієнтаційної роботи;
  • проведення заходів щодо підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Освітній процесНаукова роботаМіжнародна діяльністьВиховна роботаНаукова та навчально-методична літератураВідгуки випускниківРоботодавціМатеріально-технічне забезпечення