Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Участь у міжнародних проектах

Участь у міжнародних проектах

Проєкт № 101083883 ERASMUSEDU-2021-VIRTEXCHNDICI «Розробка моделі та єдиного інформаційного простору програм віртуального обміну» 

Консорціум проект: Politechnika Wrocławska; CHAROKOPEIO PANEPISTIMIO (Harokopio University of Athens); Tallinna Tehnikaülikool (Tallinn University of Technology); Ivan Franko National University of Lviv; Kryvorizkyj  Nationalnyj Universytet; Kharkiv National University Of Radio Electronics; Khmelnitsky National University; Sokhumi State University; Shota Rustaveli State University; Akaki Tsereteli State University.

Тривалість проекту: 3 роки

Координатор  проекту: Politechnika Wrocławska

MOVEs – це 3-річний проект, спрямований на організацію ефективної Програми віртуального обміну як платформи для професійної та міжкультурної взаємодії, обміну досвідом, для забезпечення високоякісних освітніх послуг та створення умов для розвитку навичок співпраці та спілкування молодих людей, розширення доступу до міжнародного навчання для кожного здобувача освіти, незалежно від його походження чи здібностей, особливо в час, коли студентська мобільність обмежена. Програма віртуального обміну – це не лише короткострокове рішення проблем, з яким сьогодні стикаються ЗВО, але й частина комплексного плану просування інтернаціоналізації кожного ЗВО і кожного студента. Для організації активної взаємодії підрозділів, які беруть участь у залученні та навчанні студентів у рамках проектів академічної мобільності, пропонується модель Віртуальних національних та міжнародних програм академічних обмінів, яка містить взаємопов’язані компоненти: організаційну структуру, цифрову підтримку, комунікацію та взаємодію. Проект має на меті вдосконалити сфери, форми співпраці та комунікації для всіх академічних та адміністративних підрозділів університету; підготовка фасилітаторів (модераторів) для розробки проектів віртуального обміну з колегами з інших країн; підвищення кваліфікації адміністративно-викладацького складу для набуття навичок роботи з мобільними студентами та сприяння оволодінню ними навичками міжкультурного спілкування; розвиток інструменту для обміну інформацією та міжкультурного діалогу між студентами та викладачами різних університетів, національностей, культур, релігій та мов. Проектна діяльність буде зосереджена на обміні знаннями та формуванні навичок взаємодії в поліетнічному середовищі, спрощених процедурах створення та розповсюдження навчальних матеріалів, методах дистанційної взаємодії, забезпеченні доступу до різноманітних ресурсів, необхідних для якісного освітнього процесу.

Відповідно до наказу ХНУРЕ №11 від 26.01.2023 року про призначання відповідальних осіб у міжнародних проектах, призначити координатором проекту MOVEs від ХНУРЕ Филипенка Олександра Івановича та виконавцями проекту Невлюдова Ігоря Шакировича, Цимбала Олександра Михайловича.

Основні завдання:

  1. Створення ефективного механізму підтримки програми віртуального обміну, адаптації до нового академічного контексту та інтеграції в освітню систему приймаючого університету.
  2. Формування глобальних компетенцій та навичок (цифрова грамотність, культурна обізнаність та вміння вести переговори та співпрацювати через кордони), необхідних для кар’єрного росту серед молоді в Україні та Грузії.
  3. Підвищення кваліфікації адміністративно-педагогічного персоналу для набуття навичок роботи з мобільними студентами та сприяння оволодінню ними навичками міжкультурного спілкування та організації ефективної взаємодії зі студентами як представниками різних культур.
  4. Розробка інструменту обміну інформацією та міжкультурного діалогу між студентами та викладачами різних університетів, національностей, культур, релігій та мов, підвищення ефективності навчального процесу шляхом створення веб-порталу Єдиного інформаційного простору (ЄІП).
  5. Створення міжнародного консорціуму в рамках системи підвищення кваліфікації управлінського та педагогічного персоналу для роботи з міжкультурними групами та розвитку освітнього, наукового та культурного потенціалу всіх учасників програми.
  6. Удосконалення сфер і форм співпраці та комунікації для всіх академічних та адміністративних підрозділів університетів, методичного та технічного забезпечення впровадження віртуальних бірж та інших питань, що мають суттєвий вплив на залучення студентів до процесів віртуальних обмінів.

13 березня 2023 року в рамках проекту MOVEs була проведена зустріч з учасниками проекту за допомогою Zoom platform, в ходе якого були обговоренні основні питання та завдання проекту, проведене налагоджування комунікацій

 

 

Участь у міжнародних проектах

Проєкт ERASMUS+UNITE!(2022-2026), WP8, «An Open Innovation Community for the Green Transition».

ХНУРЕ разом із 6 українськими університетами та Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти залучений до діяльності Unite!  спільноти в рамках проекту ERASMUS+UNITE! «Зелена трансформація для українських університетів». Вибір українських партнерів для Wrocław Tech здійснено на підставі співпраці за Erasmus+ проектами за період 2015-2023 р.р., переважно інжинірингового профілю діяльності. Проєкт підтримується фінансово польським національним агентством академічних обмінів NAWA.

Відповідно до наказу ХНУРЕ №11 від 26.01.2023 року про призначання відповідальних осіб у міжнародних проектах призначити координатором проекту ERASMUS+UNITE!(2022-2026) від ХНУРЕ Филипенка Олександра Івановича.

Основним завданням проекту є підтримка академічної спільноти України через залучення установ-партнерів до регулярних заходів у рамках UNITE! Erasmus+ у робочій області «Відкрите інноваційне співтовариство для зеленого переходу», лідером якого є наш університет. Друге не менш важливе завдання – налагодження постійної співпраці між українськими університетами та мережею “Unite!”, що полегшить процес відновлення країни після закінчення військового конфлікту та стане важливим кроком у процесі інтеграції з Євросоюзом.

Проект ґрунтується на чотирьох основних завданнях:

Перше з них – розробка «зелених» стандартів для українських вишів у сфері освіти та науково-дослідній діяльності у сфері інженерно-технічних наук та розробка їхньої локальної версії, що враховує специфіку українських вишів.

Друге завдання стосується розробки моделі зеленого кампусу та впровадження стандартів у галузі науково-педагогічної діяльності та функціонування кампусу.

Наступне завдання – реалізація 2-тижневого курсу «Зелені технології для розвитку українського суспільства», в якому візьмуть участь студенти українських вишів, з одного боку, та викладачі з вишів, об’єднаних в альянс “Unite!”, з іншого. Курс охоплюватиме питання з дисциплін, які будуть застосовні у процесі реконструкції та модернізації промисловості та інфраструктури України.

Остання задача – розробити та впровадити мікросертифікаційну систему для українських студентів у сфері, пов’язаній із зеленою трансформацією.

25.01.2023 року за ініціативи Politechnika Wrocławska / Wroclaw University of Science and Technology та альянсу “Unite!” викладачі кафедри КІТАМ  прийняли участь у семінарі, який провів ректор Politechnika Wrocławska prof. Arkadiusz Wójs. Проект отримав фінансування від Національного агентства академічних обмінів Польщі у розмірі 882 446 злотих. Його буде реалізовано до 31 грудня 2023 року.