Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Бібліотека

Науково-методична література є невід’ємною складовою процесу навчання, досліджень і розвитку на кафедрі КІТАР. У дослідницькій сфері публікації та наукові статті відображають новітні досягнення та інновації, які мають місце на кафедрі. Ці публікації сприяють глибшому зануренню у сучасні тенденції та проблеми в галузі, а також пропонують інноваційні підходи та рішення.

У сфері навчання методичні матеріали та підручники, розроблені викладачами кафедри, є незамінними допоміжними засобами для студентів і науковців. Вони надають систематизовану інформацію, методики та рекомендації, необхідні для ефективного навчання, досліджень і практичної реалізації проєктів за спеціальностями 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка.

Всі ці науково-методичні видання створюють платформу для обміну знаннями, сприяють розвитку галузі та підвищенню якості освіти. Вони є важливим інструментом для студентів, викладачів, науковців та всіх зацікавлених осіб, які бажають бути в курсі останніх досягнень і тенденцій.

Звертайтеся до бібліотеки нашого університету або до офіційного веб-сайту кафедри КІТАР, щоб ознайомитися з останньою науково-методичною літературою та публікаціями за останні 5 років.

 

Назва
Монографія
1Шифр: 621.3 Н40

Невлюдов І. Ш. Мікросистемна техніка та нанотехнології: моногр. / І. Ш. Невлюдов, В. А. Палагін; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Київ: НАУ, 2017. – 527 с.: іл. – ISBN 980-969-578-256-8

2Viktoriia Bortnikova, Vladyslav Yevsieiev, Iryna Botsman, Igor Nevliudov, Kostiantyn Kolesnyk, Nazariy Jaworski. Queries classification using machine learning for implementation in intelligent manufacturing // Chapter 6 in Monograph «Methods and tools in CAD – selected issues». – Białystok (Poland): Publishing House of Bialystok University of Technology. – 2021. – PP. 63-74.
3Невлюдов І. Ш., Андрусевич А. О., Євсєєв В. В., Новоселов С. П., Демська Н. П. Проектування мобільних маніпуляційних роботів: Монографія. – Х.:, 2022. – 427 с.
(https://openarchive.nure.ua/handle/document/21075)
4Моделі та методи кіберфізичних виробничих систем в концепції Industry 4.0: монографія / І. Ш. Невлюдов, В. В. Євсєєв, А. О. Андрусевич, С. С. Максимова; – Oktan Print – Prague. 2023. – 321 c.
5Автоматизація процесів з’єднання фотонно-кристалічних волокон: монографія / О. І. Филипенко, І. Ш. Невлюдов, О. В. Сичова. – Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2022. – 142 с. DOI: 10.30837/978-617-8059-30-9. ISBN 978-617-8059-30-9. (?????????)
Підручник
1Невлюдов І. Ш. Автоматичне управління технологічними об’єктами [Електронний ресурс]: Підручник / І. Ш. Невлюдов, О. В. Токарєва; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 190 с.
2Євсєєв В. В. Проектування мобільних роботів на базі одноплатних комп’ютерів (Raspberry Pi і мови Python 3.6) // Невлюдов І. Ш., Андрусевич А. О., Євсєєв В. В. Підручник. – Харків: 2020. 257 с.
3Невлюдов І. Ш. Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва технічних засобів автоматизації. Частина 1: Підручник Харків: ФОП Панов А. М., 2021., 604 с. ISBN 978-617-7947-67-6
4Невлюдов І. Ш. Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва технічних засобів автоматизації. Частина 2: Підручник Кривий Ріг: видавець Чернявський Д. О., 2022. – 424 с.з іл. ISBN 978-617-8045-44-9
5Невлюдов І. Ш. Теорія автоматичного управління (збірник задач): навчальний посібник / І. Ш. Невлюдов, О. В. Токарєва. – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 240 с.
Посібник
1Невлюдов І. Ш. Пневматичні пристрої та засоби автоматизації мехатронних систем: Навчальний посібник / І. Ш. Невлюдов, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. П. Новоселов, О. В. Сичова. – Харків: ФОП Панов А. М., 2020. – 256 с. DOI: 10.30837/978-617-7859-58-0. ISBN 978-617-7859-58-0.
Навчальний посібник
1Шифр: 65(07) А22

Автоматизація бізнес-процесів: [навч. посіб.] / Н. В. Косенко, Ю. Ю. Гусєва, І. В. Чумаченко, Ш. А. Омаров; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків: ХНУРЕ, 2019. – 80 с. – ISBN 978-966-659-261-6.

2Шифр: 658.51(07) В52

Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації. Збірник задач: навч. посіб. / І. Ш. Невлюдов, А. О. Андрусевич, Г. В. Пономарьова, А. О. Функендорф; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Кривий Ріг: КК НАУ, 2018. – 332 с.

3Шифр: 681.51(07) Е50

Електропневмоавтоматичні приводи в автоматизованих системах керування: навч. посіб. / І. Ш. Невлюдов, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. П. Новоселов, О. В. Сичова; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоеклектроніки. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 292 с. – ISBN 978-966-659-332-3; DOI: 10.30837/978-966-659-332-3.

4Шифр: 004.4(07) Н40

Невлюдов І. Ш. Технологія програмування промислових контролерів в інтегрованому середовищі CODESYS: навч. посіб. / І. Ш. Невлюдов, С. П. Новоселов, О. В. Сичова; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків: ХНУРЕ, 2019. – 264 с.: іл. – ISBN 978-966-659-265-4.

5Шифр: 001(07) О-75

Основи наукових досліджень: [навч. посіб.] / І. Ш. Невлюдов, Ю. М. Олександров, А. О. Андрусевич, О. О. Чала; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Кривий Ріг: КК НАУ, 2017. – 344 с.

6Шифр: 681.5(07) Н40

Невлюдов І. Ш. Механізми технічних засобів автоматизації. Довідкові матеріали з курсового і дипломного проектування: навч. посібник / І. Ш. Невлюдов, В. І. Роменський, І. О. Яшков; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 292 с. – ISBN ISBN 978-966-659-301-9.

7Шифр: 658.5(07) Н40

Невлюдов І. Ш. Управління якістю виробів: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / І. Ш. Невлюдов, Д. А. Янушкевич, Л. С. Іванов; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 364 с. – ISBN 978-966-659-333-0.

8Шифр: 65(07) Н58

Нефьодов Л. І. CALS-технології і системи: навч. посіб. / Л. І. Нефьодов, І. Ш. Невлюдов, В. В. Безкоровайний; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 272 с. – ISBN 978-966-659-326-2.

9Шифр: 744(07) О-91

Оформлення технічної документації: навч. посіб. / В. В. Семенець, І. Ш. Невлюдов, А. М. Сінотін, С. В. Сотник; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 148 с. – ISBN 978-966-659-302-6; DOI: 10.30837/978-966-659-302-6

10Шифр: 004.8(07) Ц61

Цимбал О. М. Системи адаптації роботів і технологія OpenCV: навч. посіб. / О. М. Цимбал, А. І. Бронніков; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків: ХНУРЕ, 2019. – 144 с.: іл. – ISBN 978-966-659-268-5.

11Невлюдов І. Ш. Автоматизована система керування технологічними процесами в SCADA системі TRACE MODE 6: Навчальний посібник / І. Ш. Невлюдов, А. О. Андрусевич, В. В. Євсєєв, С. С. Максимова, М. Г. Стародубцев, В. В. Невлюдова. Кривий Ріг: Криворізький коледж НАУ, 2018. 320 с.
Конспект лекцій
1Конспект лекцій з дисципліни «Технічні засоби автоматизації» Ч.2: «Електронні компоненти засобів автоматизації» для студентів усіх форм навчання спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньо-проф [Електронний ресурс] / Упоряд.: В. Ю. Грицюк; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – Електрон. вид. – Харків: ХНУРЕ, 2021.
2Шифр: 681.5(07) К65

Конспект лекцій з дисципліни «Технічні засоби автоматизації» для студентів усіх форм навчання спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології спеціалізації «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Ч. 1 / упоряд.: В. І. Роменський, Н. П. Демська; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 100 с.: іл.

3Шифр: 681.5(07) К65

Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху АКІТ» для студентів усіх форм навчання спец. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньо-професійних програм: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Системна інженерія» / упоряд.: І. Ш. Невлюдов, Н. П. Демська; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків: ХНУРЕ, 2022. – 92 с.

Методичні вказівки
1Методичні вказівки з підготовки та захисту кваліфікаційної роботи здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньо-професійних програм: «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва», «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи» / Упоряд. І. Ш. Невлюдов, Р. В. Артюх, В. В. Безкоровайний, Н. П. Демська, В. В. Євсєєв, О. І. Филипенко, О. М. Цимбал. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 55 с.
2Методичні вказівки з підготовки та захисту кваліфікаційної роботи здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка, освітньо-професійної програми «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» / Упоряд. І. Ш. Невлюдов, Н. П. Демська, В. В. Євсєєв, Ю. М. Олександров, Р. В. Артюх, Є. А. Разумов-Фризюк, О. О. Чала. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 51 с.
3Методичні вказівки з підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів усіх форм навчання спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Упоряд.: І. Ш. Невлюдов, А. О. Андрусевич, О. В. Токарєва, С. П. Новоселов, О. В Сичова. – Харків: ХНУРЕ, 2022. – 55 с.
4Методичні вказівки з підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології освітньої програми «Системна інженерія» / Упоряд.: І. Ш. Невлюдов, О. М. Цимбал, О. В. Токарєва, А. І. Бронніков. – Харків: ХНУРЕ, 2022. – 66 с.
5Методичні вказівки з підготовки та захисту кваліфікаційної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка, освітньої програми «Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки» / Упоряд. Н. П. Демська, В. В. Євсєєв, О. М. Замірець, В. В. Невлюдова, Ю. М. Олександров. – Харків : ХНУРЕ, 2022. – 38 с.