Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Олександр Іванович Филипенко

Олександр Іванович Филипенко
Професор кафедри КІТАР, декан факультету Автоматики і комп'ютеризованих технологій, д-р. техн. наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі освіти

Освіта та кар’єра

1983 р. закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю “Конструювання та виробництво радіоелектронної апаратури” (диплом з відзнакою).

З серпня 1983 р. до грудня 1984 р. працював інженером у Конструкторському бюро «Електроприладобудування» (Харків).

З листопада 1986 р. працює в Харківському інституті радіоелектроніки на кафедрі «Технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів»: молодший науковий співробітник (1986-1989 рр.), науковий співробітник (1989-1991 рр.), асистент (1991-1993 рр.), старший викладач (1993-1995 рр.), доцент (1995-2000 рр.), докторант (2000-2003 рр.), доцент (2003-2005 рр.), професор (вересень-жовтень 2005 р.).

1995 р. захистив кандидатську дисертацію у Спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного інституту технології приладобудування (НДТІП).

2004 р. захистив докторську дисертацію у Спеціалізованій вченій раді НДТІП за спеціальністю «Автоматизація процесів керування».

2007 р. – присуджено вчене звання професора по  кафедрі технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів.

З 2005 р. – дотепер – декан факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій.


 Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Автоматизація фінансово-економічного аналізу», «Засоби автоматизації платіжних операцій», «Автоматизовані технології аналізу та проектування», «Технічні засоби банківських систем та їх експлуатація».


Наукова діяльність

Наукові інтереси  – автоматизовані технології виробництва та контролю компонентів волоконно-оптичних систем передавання інформації, мікрооптоелектромеханічних систем (MEMS, MOEMS), автоматизація та управління в технології електронних засобів.

Здійснює керівництво підготовкою магістрів та докторів філософії, є членом двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій. Результати наукових досліджень упроваджені на ДП «Радіореле». Був відповідальним виконавцем семи науково-дослідних робіт, що виконувалися в ХНУРЕ за державним замовленням.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Брав участь у започаткуванні та організації співробітництва  із всесвітньо відомими компаніями: LG Electronics, FESTO, JABIL Circuit, FLEX, Philip Morris, Siemens PLM, Autodesk, Phoenix Contact, National Instruments, Texas Instruments.


Громадська діяльність

Академік Міжнародної академії прикладної радіоелектроніки, член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій.


Нагороди та премії

Стипендія Кабінету Міністрів України молодим ученим, (1994 р.), Почесна Грамота МОН України (2009 р.);

Почесна грамота  Харківського міського голови;

відзнака МОН України – Знак «Відмінник освіти» (2018 р.).


 Публікації та патенти

Публікації - 140.