Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Ігор Шакирович Невлюдов

Ігор Шакирович Невлюдов
Завідувач кафедри, д-р. техн. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат Державної премії України в галузі освіти

Освіта та кар’єра
Перед вступом до аспірантури 14 років працював у промисловості, обіймаючи інженерні та керівні посади.

1971–1974 рр. – аспірант з відривом від виробництва, наукова спеціальність 05.11.14 – “Технологія приладобудування”;

1974 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.14 – “Технологія приладобудування” і 1976 р. отримав звання доцента;

1985 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.11.14 – “Технологія приладобудування” і 1987 р. йому присвоєне звання професора кафедри технології та виробництва радіоапаратури;

З 1985 р. до 1995 р. декан факультету конструювання радіоапаратури (ХНУРЕ);

З 1995 р. обіймає посаду завідувача кафедри КІТАМ.

Освітня діяльність
Викладає навчальні курси: «Вступ до спеціальності», «Основи наукових досліджень та авторське право», «Технологія інформаційного забезпечення в технологічних системах», «Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень».

Наукова діяльність
Невлюдов І.Ш. очолює наукову школу в галузі технології та автоматизації виробництва радіоелектронного приладобудування, у межах якої було підготовлено 27 кандидатів та п’ять докторів технічних наук.

Під його керівництвом успішно виконуються наукові проекти за рахунок держбюджетного фінансування (з 2002 р.– дотепер – усього дев’ять проектів), а також госпдоговірні роботи на замовленнями промислових підприємств.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах
Horizon 2020 (заявка 2018 р.).

Громадська діяльність
Академік Міжнародної академії прикладної радіоелектроніки, Української технологічної академії, член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, член Наукової ради МОНУ (секція «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства»).

Нагороди та премії
Заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.), Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (2014 р.); переможець (2000 р.), дипломант (2015 р.) обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена у номінації “Завідувач кафедри”»; знак «Відмінник освіти України» (2001 р.), знак «За наукові досягнення» (2005 р.); обласна стипендія в галузі науки ім. Г. Ф. Проскури (2010 р.); має ще низку знаків, медалей та інших нагород.

Публікації та патенти
За підсумками науково–дослідних робіт опубліковано більше ніж 550 наукових праць. Є автором (співавтором) шести підручників, 24 навчальних посібників, десяти монографій.

16 патентів, 34 авторських свідоцтв.