Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Освітня програма “СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ

Освітня програма  "СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ"

Спеціальність охоплює завдання проектування, програмування, тестування і експлуатації сучасних комп’ютерно-інтегрованих і інформаційних систем, а саме:
– IT-технології в високотехнологічному виробництві;
– технології розробки програмного забезпечення та інтернет технології;
– робототехніку, мехатроніка, CAD / CAM / CAE- і SCADA-Cистеми;
– автоматизовані системи управління виробництвом і робототехнічних комплексів;
– архітектуру промислових контролерів і їх програмування.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Системна інженерія:
1. Уміння розробки та супроводу комп’ютеризованих і робототехнічних систем, призначених для управління технологічними процесами, технічними об’єктами і бізнес-системами;
2. Уміння розробки апаратного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем на базі сучасних мікроконтролерів;
3. Уміння розробки програмного забезпечення систем автоматизованого управління на основі сучасних інформаційних технологій, теорії управління і прийняття рішень, новітніх технологій програмування і методів штучного інтелекту.

Випускник за освітньою програмою Системна інженерія може працювати:
1. Спеціалістом по системотехніки, систем управління і автоматики;
2. Аналітиком комп’ютерних та робототехнічних комплексів;
3. Програмістом відділів автоматизованих систем управління підприємств і фірм (SeniorSoftwareEngineer, QA Engineer т.п.);
4. Адміністратором інформаційних комп’ютерних систем і мереж (SystemsEngineer / Administrator і ін.);
5. Координатором і менеджером IT-проектів.

 

 

Освітньо-професійна програма «Системна інженерія»

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

 

ДисциплінаАнотаціяКількість академічних годинВикладач
ПрограмуванняСтудент отримає базові навички та відпрацює на практиці основи програмування та вивчить популярну об’єктно-орієнтовану мову С/С++. Зараз C++ широко використовується для розробки програмного забезпечення, є однією з найпопулярніших мов програмування. З її допомогою створюють операційні системи, різноманітні прикладні програми, драйвери пристроїв, ігри та ін.Лекції – 52 ак.год.

Практичні заняття – 8 ак. год.; Лабораторні заняття – 36 ак. год.;

Консультації – 16 ак год.

Ірина Сезонова, професор кафедри КІТАМ, к.т.н., доц. 

Е-mail: iryna.sezonova@nure.ua

Теорія ймовірностей та математична статистикаСтудент отримає знання за темами:

1. Ймовірнісні міри

2. Дискретні та неперервні випадкові величини та закони їх розподілу

3. Основи математичної статистики

24 г. – 12лк, 12 г. – 6 пр, 6 г. – 3 конс,Ю.В. Ромашов, професор каф. КІТАМ, д.т.н., доцент

Е-mail: yurii.romashov@nure.ua

Вступ до фаху АКІТСтудент навчиться розуміти суть процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації та проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх властивостей.18 г. –  9 лк, 6 г. –  3 пз, 4 г. – 2 конс,І.Ш. Невлюдов, зав. каф. КІТАМ, д.т.н., професор

Е-mail: igor.nevliudov@nure.ua

Електроніка та мікропроцесорна технікаСтудент отримає здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і мікропроцесорної техніки для розуміння процесів в системах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях.30 г. –  15 лк, 10 г. – 5 пз, 20 г. – 5 лб, 10 г. – 5 конс.,

 

В.Ю. Грицюк, доцент каф. КІТАМ, к.т.н., доцент

Е-mail: volodymyr.hrytsiuk@nure.ua

Електротехніка та електромеханікаСтудент навчиться застосовувати знання електротехніки для  розрахунку електричних кіл постійного та змінного струму. Буде знати перехідні процеси в електричних колах,  чотириполюсники, магнітні кола та їх розрахунок, електродвигуни.24 г. – 12 лк., 4 г. – 2 пз., 8 г. – лб., 8 г. – 4 конс.,

 

Ю.М. Олександров, проф. каф. КІТАМ, к.т.н.
E-mail: yuriy.oleksandrov.nure.ua
Комп’ютерні системи інженерної графіки та 3D-моделюванняСтудент отримає знання за напрямами:

1. CAD: проектування (твердотільне та параметричне моделювання, використання сіткових моделей).

2. CAE: інженерний аналіз (інженерний аналіз, кінематичний аналіз, робота зі збірками, рендер, анімація).

3. CAM: виробництво (створення і верифікація програм для верстатів з ЧПУ, 3D-друк).

24 г. –  12 лк, 12 г. –  3 лб,

6 г. – 3 конс,

 

Н. П. Демська, доцент каф. КІТАМ, к.т.н.,

Е-mail: nataliia.demska@nure.ua

Технічні засоби автоматизації

 

Студент отримає знання щодо розроблення автоматизованих систем управління, систем автоматики і автоматичного управління та їх технічних засобів.

Ознайомиться з дискретними електронними компонентами систем.

 

24 г. –  12 лк, 12 г. – 3 лб, 6 г. – 3 конс.,В.Ю. Грицюк, доцент каф. КІТАМ, к.т.н., доцент

Е-mail: volodymyr.hrytsiuk@nure.ua

Об’єкти автоматизації радіоелектронного приладобудуванняСтудент вивчить відомості про об’єкти автоматизації радіоелектронного приладобудування та  перспективи їх розвитку.26 г. – 13 лк, 6 г. – 3 пз, 16 г. – 4 лб, 8 г. – 4 конс,Яшков І. О, доцент кафедри КІТАМ, к.т.н., доцент . Е-mail: ihor.yashkov@nure.ua
Теорія автоматичного управлінняСтудент отримає знання основ теорії та методів аналізу і синтезу лінійних та нелінійних систем автоматичного управління. Навчиться  розробляти функціональні та структурні схеми систем автоматичного управління; розраховувати часові та частотні характеристики систем; проводити аналіз САУ на стійкість, розраховувати показники якості системи, синтезувати системи та коригуючі ланки.Лекції – 50 годин, практичні заняття – 14 годин, лабораторні роботи – 20 годин, консультації – 14 годинО.В.Токарєва, професор кафедри КІТАМ, к.т.н.,доцент

Е-mail: olena.tokarieva@nure.ua

Ідентифікація та моделювання  об’єктів автоматизаціїСтудент ознайомиться з методами математичного моделювання дискретних об’єктів автоматизації,

об’єктів автоматизації із розподіленими параметрами. Ознайомиться з методами ідентифікації об’єктів автоматизації, ідентифікації лінійних об’єктів автоматизації з використанням ступінчастих, синусоїдальних та імпульсних сигналів. Вивчить спеціальні методи щодо ідентифікації при наявності значних збурень досліджуваних сигналів

40 г. –  20лк, 20 г. –  5 лб, 10 г. – 5 конс,Ю.В. Ромашов, професор каф. КІТАМ, д.т.н., доцент

Е-mail: yurii.romashov@nure.ua

Проектування систем автоматизаціїСтудент отримає знання та розуміння принципів розробки СА, ознайомиться з основними етапами створення СА, вивчить функціональні схеми створення СА. Отримає вміння на практиці впроваджувати принципи побудови та організації САПР.42 г. – 21 лк, 10 г. – 5 пз, 20 г. – 5 лб, 12 г. – 6 конс,

 

С.В. Сотник, доц. каф. АКТ, к.т.н., доцент

Е-mail: svetlana.sotnik@nure.ua

Архітектура комп’ютерних систем та мережСтудент навчиться проводити оптимізацію технічних засобів комп’ютерних систем та обґрунтовувати вибір компонентів, блоків, модулів і периферійних пристроїв комп’ютерних систем.26 г. –  13 лк, 16 г. –  4 лб, 6 г. –  3 пз, 8 г. – 4 конс,Р. Ю. Аллахверанов, доцент каф. КІТАМ, к.т.н., доцент

Е-mail: rauf.allakhveranov@nure.ua

 

Операційні системиСтудент навчиться використовувати сучасні операційні системи та операційні середовища, розробляти програмне забезпечення із інтерфейсами отримання інформації про стан операційної системи, розробляти багатопотокові програми із паралельною обробкою інформації, розробляти програмне забезпечення для керування роботою апаратного забезпечення ЕОМ32 г. –  16 лк, 20 г. – 5 лб, 10 г. – 5 конс,О.М. Цимбал, проф. каф. КІТАМ, д.т.н., професор

Е-mail: oleksandr.tsymbal@nure.ua

РобототехнікаСтудент отримає здатність до розробки програмного забезпечення робототехнічних систем із використанням сучасних мовних засобів та складних об’єктно-орієнтованих структур даних і методів їх обробки. Вивчить датчики, модулі та рушії в мобільній робототехніці.40 г. –  20 лк, 0 г. –  0 пз, 20 г. – 5 лб, 10 г. – 5 конс,В. В. Євсєєв, проф. каф. КІТАМ, д.т.н., доцент

Е-mail: vladyslav.yevsieiev@nure.ua

Спеціалізовані мови програмування РТССтудент отримає знання принципів побудови програмного забезпечення робототехнічних (РТС) систем, особливостей мовних засобів подання структур даних складного типу та методів їх обробки, включаючи C/C++ та Python. Навчиться використати сучасні мовні засоби універсального та спеціалізованого призначення, розробляти програмне забезпечення для обробки специфічних моделей даних, розробляти програмне забезпечення для керування роботою апаратного забезпечення РТС.36 г. –  18 лк, 20 г. – 5 лб, 12 г. – 6 конс.О.М. Цимбал, проф. каф. КІТАМ, д.т.н., професор

Е-mail: oleksandr.tsymbal@nure.ua

Автоматизовані системи управління роботизованим виробництвомСтудент вивчить моделі розробки програмного забезпечення для управління роботизованим виробництвом.

Ознайомиться з сенсорами та методами управління мобільними роботами. Отримає навички розроблення маніпуляційних та мобільних роботів

Навчиться використовувати Arduino,

бібліотеки комп`ютерного зору,  MatLab при керуванні роботизованим виробництвом.

Лекції – 28 год, консультації – 8 год., лабораторні – 20 год.А.І. Бронніков, доцент кафедри КІТАМ, к.т.н., 

e-mail: artem.bronnikov@nure.ua

Технології програмування компютерно-інтегрованих  системСтудент отримає знання методів реалізації алгоритмів обробки даних мовою С++, методів розробки програмних інтерфейсів засобами Visual C++ для операційної системи Microsoft Windows, методів розробки багатопотокових програм, методів обробки стандартних баз даних, методів розробки графічного програмного забезпечення із використанням технології OpenGL48 г. –  24 лк, 36 г. – 9 лб, 14 г. – 7 конс,

 

О.М. Цимбал, проф. каф. КІТАМ, д.т.н., професор

Е-mail: oleksandr.tsymbal@nure.ua

Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення РТССтудент навчиться  створювати програмно-технічні комплекси для управління цифровими виробництвами з використанням програмованих логічних контролерів, промислових комп’ютерів, із застосовуванням промислових мереж та компонентів та людиномашинного інтерфейсу для керування технологічними процесами. Отримає знання особливостей автоматизованих систем різних рівнів складності та різного призначення; принципів архітектурних рішень автоматизованих систем, засобів та методів організації обміну інформацією; технічного забезпечення комп’ютеризованих систем.лекції – 32 години, лабораторні роботи – 16 годин, консультації – 8 годин.С. П. Новоселов, проф. каф. КІТАМ, к.т.н., Е-mail: sergiy.novoselov@nure.ua
Матеріали комп’ютеризованих та робототехнічних системСтудент отримає знання основ матеріалознавства радіоапаратобудування; властивостей активних та пасивних діелектриків, власних та n-, p-напівпровідників, феромагнітних та конструкційних матеріалів. Навчиться виконувати розрахунки параметрів матеріалів, здійснювати вибір матеріалів згідно з вимогами радіоапаратобудування.32 г. –  16лк, 16 г. – 4 лб, 10 г. – 5 конс,Є.А. Разумов-Фризюк, доц. каф. КІТАМ, к.т.н.,

Е-mail: ievgenii.razumov-fryziuk@nure.ua

Мехатронні пристрої роботизованих системСтудент отримає знання про робото технічні системи, складові конструкцій промислових роботів, приводи промислових роботів, кінематичний та динамічний аналіз маніпуляторів36 г. –  18лк, 8 г. – 4 пр., 16 г. – 4 лб, 10 г. – 5 конс.Ю.В. Ромашов, професор каф. КІТАМ, д.т.н., доцент

Е-mail: yurii.romashov@nure.ua 

Системи управління базами данихСтудент отримає вміння працювати з сучасними СУБД, розробляти моделі даних,  розробляти бази даних та аналізувати існуючі. Отримає знання та розуміння рівнів представлення даних в системах обробки інформації. Вивчить моделі і методи обробки моделей представлення даних, операції реляційної алгебри та обчислення.36 г. – 18 лк, 8 г. – 4 пз, 16 г. – 4 лб, 10 г. – 5 конс, 80 г. – самостійна робота, вид контролю: залікС.В. Сотник, доц. каф. АКТ, к.т.н., доцент

Е-mail: svetlana.sotnik@nure.ua

Інтернет-програмуванняСтудент вивчить  технології функціонування мережі Internet. Вивчить HTML для створення структури вебсторінок; CSS для створення стилів вебсторінок; основні принципи використання JS для забезпечення функціонування вебдодатків; ознайомиться з принципами побудови вебдодатків з використанням React.40 г. –  20лк, 20 г. –  5 лб, 10 г. – 5 конс,І.М. Бабак, доцент каф. КІТАМ, к.т.н., доцент

Е-mail: iryna.babak@nure.ua

Конструкції роботівСтудент отримає знання основ конструкцій, вузлів та елементів робототехнічних засобів, основні види та конструкції пневмо-, гідро- та електроприводів, систем сенсобілізації (давачів температури, швидкості, звуку та ін.), конструкції систем переміщення мобільних роботів та захватних пристроїв40 г. –  20лк, 20 г. – 5 лб, 10 г. – 5 конс,Є.А. Разумов-Фризюк, доц. каф. КІТАМ, к.т.н.,

Е-mail: ievgenii.razumov-fryziuk@nure.ua

Програмування засобів IoTСтудент отримає знання апаратної структури засобів IoT, принципів побудови апаратного та програмного забезпечення систем Інтернету Речей (IoT), особливостей операційних систем засобів IoT, мовних засобів створення програмних додатків систем IoT.

Навчиться використовувати операційні системи апаратних засобів IoT, знатність використання сучасних мовних засобів універсального та спеціалізованого призначення для розробки систем IoT, розробляти програмне забезпечення для розв’язання специфічних завдань IoT на базі RaspBerry Pi.

40 г. –  20 лк, 20 г. – 5 лб, 10 г. – 5 консО.М. Цимбал, проф. каф. КІТАМ, д.т.н., професор

Е-mail: oleksandr.tsymbal@nure.ua

Архітектура промислових контролерівСтудент вивчить загальні поняття та принципи побудови промислових контролерів. Ознайомиться з промисловими контролерами Schneider Eltctric та TSX Premium. Ознайомиться з системами управління і контролю, контурами регулювання, загальними принципами побудови ПЛК; системами управління; основними етапами проектування; інтерфейсами узгодження та зв’язку з зовнішніми виконавчими пристроями; технологіями розробки програмного забезпечення для промислових контролерів.40 г. –  20 лк, 20 г. –  5 лб, 10 г. – 5 конс,

 

Р.Ю. Аллахверанов, доцент каф. КІТАМ, к.т.н., доцент

Е-mail: rauf.allakhveranov@nure.ua

Системи адаптації роботівСтудент отримає знання принципів побудови програмного забезпечення роботів, зокрема принципів побудови програм обробки інформації від систем технічного зору на основі технології OpenCV, методів розробки програмного забезпечення для мобільних платформ.

Навчиться обирати склад апаратного та програмного забезпечення сенсорних систем роботів. Застосовувати засоби технології OpenCV для розробки програмного забезпечення систем технічного зору

32 г. –  16 лк, 16 г. – 4 лб, 8 г. – 4 конс.О.М. Цимбал, проф. каф. КІТАМ, д.т.н., професор

Е-mail: oleksandr.tsymbal@nure.ua

 Проектування мікроконтролерних систем роботівСтудент навчиться обґрунтувати вибір технічної структури та розробляти прикладне програмне забезпечення для мікроконтролерних систем керування та передачі даних на базі локальних засобів автоматизації , мікроконтролерів.

Навчиться використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення типових інженерних задач в галузі автоматизації та зв’язку, зокрема, методів комп’ютерної графіки, моделювання, автоматизованого проектування.

40 г. – 20 лк, 20 г. – 5 лб, 10 г. – 5 конс,К. Л. Хрустальов, доцент каф. КІТАМ, к.т.н.

Е-mail: kirill.khrustalev@nure.ua

Комп’ютерно-інтегровані  технології виробництва та інтелектуальні роботиСтудент навчиться  аналізувати моделі перетворювачів фізичних величин; аналізувати теоретичні аспекти виробництва компонентів мікросистемної радіоелектронної техніки та інтелектуальної робототехніки; аналізувати особливості матеріалів для виготовлення компонентів радіоелектронної мікросистемної техніки та обирати матеріали, необхідні для створення певних пристроїв згідно з їхніми характеристиками; розробляти технологічні процеси виготовлення компонентів мікроелектромеханічних систем для інтелектуальних роботів.120 годин – 32години – 16 лк; 16 годин – 4 лабораторні роботи; 8 годин – 4 консультаційО.О. Чала, доц. каф. КІТАМ, к.т.н., Е-mail: olena.chala@nure.ua
Технології мобільної робототехнікиСтудент навчиться застосовувати методи системного аналізу, математичного моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення систем автоматизації. Навчиться  виконувати аналіз складних робототехнічних систем,  створювати апаратне та програмне забезпечення керування мобільними роботами з використанням новітніх комп’ютерних технологій. Оволодіє здатністю користуватись сучасними інформаційними технологіями, програмувати та використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення задач керування мобільними роботами.Лекції – 24 год, консультації – 6 год., лабораторні – 12 год.А.І. Бронніков, доцент кафедри КІТАМ, к.т.н., 

e-mail: artem.bronnikov@nure.ua

Технічна механікаСтудент навчиться обґрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації і експлуатаційних умов; налагоджувати технічні засоби автоматизації та системи керування.

Отримає здатність проектування систем автоматизації з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів

70 г. – 36 лк., 8 г. – 4 пз., 16 г. – 4 лб., 10 г. – 5 консультаційВ.І, Роменський, доц. каф. КІТАМ, к.т.н.,
E-mail: vjacheslav.romenskiy@nure.ua
Інформаційні процеси в роботизованому виробництвіСтудент ознайомиться з інформаційними системи та процесами, основними характеристиками роботизованого виробництва, формалізувати інформаційні процеси та проектувати реляційні бази даних для роботизованого виробництва.

Отримає знання та розуміння рівнів представлення інформації; моделі і методи обробки інформації; методи і засоби проектування БД

 

36 г. – 18 лк, 8 г. – 4 пз, 16 г. – 4 лб, 10 г. – 5 конс,С.В. Сотник, доц. каф. АКТ, к.т.н., доцент

Е-mail: svetlana.sotnik@nure.ua

 

Інформаційні логістичні системиСтудент навчиться  застосовувати сучасні інформаційні технології системи на базі концепції Industry 4.0 та отримає навички розроблення алгоритмів та комп’ютерних програм з використанням мов високого рівня та технологій об’єктно-орієнтованого програмування, створювати бази даних та використовувати інтернет-ресурси логістичних інформаційних систем підприємств.36 г. –  18лк, 24  г. – 6 лб, 8 г. – 4 пз, 12 г. – 6 конс,Д. А. Янушкевич, доцент каф. КІТАМ, к.т.н., с.н.с.

Е-mail: dmytro.ianushkevych@nure.ua

Основи комп’ютерно-інтегрованого управлінняСтудент отримає знання принципів побудови, властивостей, характеристик сучасних автоматизованих систем керування. Вміння використовувати для вирішення професійних завдань новітні технології у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Навчиться вибирати засоби та методи комп’ютеризації управління, мережевого зв‘язку, будувати технічну структуру комп’ютерно-інтегрованих систем управління. Навчиться використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації.50 г. –  25 лк, 6 г. – 3 пз, 16 г. – 4 лб, 12 г. – 6 конс.,В.Ю. Грицюк, доцент каф. КІТАМ, к.т.н., доцент

Е-mail: volodymyr.hrytsiuk@nure.ua

Гнучкі комп’ютеризовані виробничі системиСтудент ознайомиться з системами управління ГКВК та методами моделювання у завданнях оперативного управління ГКВК. Навчиться розробляти технологічні програми керування верстатами з числовим програмним управлінням.40 г. –  20 лк, 0 г. –  0 пз, 20 г. – 5 лб, 10 г. – 5 конс,В.В.Євсєєв, проф. каф. КІТАМ, д.т.н., доцент

Е-mail: vladyslav.yevsieiev@nure.ua

Управління роботизованим виробництвомСтудент ознайомиться з  основними принципами аналізу та створення сучасних систем управління роботизованим виробництвом з використанням комп`ютерних технологій, а також побудови моделей цих систем. Вивчить принципи організації систем управління роботизованими системами, що використовуються на сучасному виробництві, зокрема принципи побудови цих систем, обробки інформації від них з використанням сучасних технологій.Лекції – 40 год, консультації – 10 год., лабораторні – 20 год.,А.І. Бронніков, доцент кафедри КІТАМ, к.т.н., 

e-mail: artem.bronnikov@nure.ua

Проектування промислових графічних системСтудент ознайомиться з технічним та програмним забезпеченням комп’ютерної графіки, а також з підходами щодо розроблення  промислових HMI/SCADA.32 г. – 16 лк, 0 г. –  0 пз, 16 г. – 4 лб, 8 г. – 4 конс,В.В.Євсєєв, проф. каф. КІТАМ, д.т.н., доцент

Е-mail: vladyslav.yevsieiev@nure.ua