Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Сергій Ігорович Теслюк

Сергій Ігорович Теслюк
Старший викладач кафедри

Освіта та кар’єра
Закінчив у 2013 році Харківський національний університет радіоелектроніки і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та здобув кваліфікацію бакалавра, фахівця з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Закінчив у 2014 році Харківський національний університет радіоелектроніки і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» та здобув кваліфікацію наукового співробітника (обчислювальні системи).

У 2014 році прийнятий на посаду інженера 2 категорії на кафедру ТАВР ХНУРЕ

У 2015 році переведений на посаду інженера 1 категорії кафедри ТАВР ХНУРЕ

З 2016 року аспірант (з відривом від виробництва) за спеціальністю 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ХНУРЕ

З 2016 року асистент кафедри КІТАМ (ТАВР) ХНУРЕ

3 2021 року старший викладач кафедри КІТАМ

Освітня діяльність
Викладач з наступних дисциплін: «Електротехніка та електромеханіка», «Основи виробництва РЕА», «Програмні засоби інтегрованих систем у виробництві», «Програмно-технічні комплекси та ПЗ АСУ ТП».

Наукова діяльність
Участь у НДР №300 «Створення мікромініатюрних компонентів електромеханічних інтелектуальних технологічних засобів промислового обладнання та робототехніки».

Публікації та патенти
Має понад 15 публікацій