Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Кафедра КІТАМ запрошує прийняти участь у написанні статей до збірника ADED-2023(1)!

Шановні студенти, друзі, запрошуємо Вас до публікації у нашому збірнику!

Кафедра КІТАМ запрошує Вас прийняти участь у написанні статей до збірника студентських наукових статей “Автоматизація та приладобудування” “Automation and Development of Electronic Devices” ADED-2023(1)!

Збірник містить наукові статті здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) Харківського національного університету радіоелектроніки, кафедри Інформаційних технологій електронних засобів (ІТЕД) Запорізького національного технічного університету та кафедри Електронних апаратів (ЕА) Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського які навчаються за спеціальностями: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 171 Електроніка та 163 Біомедична інженерія, першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Статті надані в авторській редакції.

    

Для Вас Інформаційний лист ADED-2023(1) а також посилання на минулі збірники!