Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Збірник студентських наукових статей «ADED»

                                                                                        Збірник студентських наукових статей «ADED»

    Збірник містить наукові статті здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) Харківського національного університету радіоелектроніки, кафедри Інформаційних технологій електронних засобів (ІТЕД) Запорізького національного технічного університету та кафедри Електронних апаратів (ЕА) Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського які навчаються за спеціальностями: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 171 Електроніка та 163 Біомедична інженерія, першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Статті надані в авторській редакції.

    З метою активізації наукової роботи студентів, а також враховуючи зацікавленість та підтримку даного заходу рядом провідних ЗВО України, видання збірника студентських наукових статей «Автоматизація та приладобудування (АDED)» рекомендовано Науково-технічною радою ХНУРЕ до видання на постійній основі    2 рази на рік.

Збірник 2017(1)Збірник 2017(2)Збірник_2018(1)Збірник_2018(2)
Збірник_2019(1)Збірник_2019(2)Збірник_2020(1)Збірник 2020(2)
Збірник_2021(1)Збірник_2021(2)Збірник_2022(1)Збірник_2022(2)
Збірник_2023(1)