Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Про нас

У 1971 р. було створено кафедру технології виробництва радіоапаратури (ТВР), у 1991 р. її перейменовано на кафедру технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ТАВР), а в 2016 р. вона стала кафедрою комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (наказ № 700 від 05.12.2016).

Наказом від 07.07.2023 р. № 148 кафедру перейменовано на кафедру Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки (КІТАР)

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки готує:

 • бакалаврів за спеціальностями:
 • 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньо-професійні програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (АКІТ) та “Системна інженерія” (СІ);
 • 172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітньо-професійної програми “Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки” (ІТЗР);
 • 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (з 2023 р. прийому), освітньо-професійні програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (АКІТ) та “Системна інженерія” (СІ);
 • магістрів за спеціальностями:
 • 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньо-професійні програми: Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП), Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (КІТПВ), Комп’ютеризовані та робототехнічні системи (КТРС);
 • 172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітньо-професійної програми Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (ІТМРТ);
 • 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (з 2023 р. прийому), освітньо-професійні програми: Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП), Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (КІТПВ), Комп’ютеризовані та робототехнічні системи (КТРС);
 • докторів філософії за спеціальностями:
 • 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • 171 – Електроніка.
 • 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (з 2023 р. прийому)

Науковий напрямок кафедри – розробка та впровадження прогресивних інформаційних, ресурсозберігаючих та екологічно-безпечних технологій. На базі кафедри засноване й активно функціонує студентське конструкторсько-технологічне бюро з робототехніки та мехатроніки, зусиллями якого створено декілька дослідних зразків мобільних роботів, що експонуються на виставках національного та міжнародного рівнів.

При кафедрі працює проблемна науково-дослідна лабораторія «Мікроелектромеханічні та мікрооптоелетромеханічні системи», основними завданнями якої є проведення науково-дослідних робіт у галузі виготовлення компонентів МЕМС та МОЕМС, які використовуються в науковій та навчальній діяльності кафедри.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Інформація щодо акредитації ОП СІ:Інформація щодо акредитації ОП АКІТ:
Відомість про самооцінювання ОП Системна інженеріяВідомість про самооцінювання ОП Автоматизація та ком’ютерно-інтегровані технології