Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Ресурсне забезпечення освітнього процесу

Кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки веде підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Для навчання здобувачів за ОНП кафедра використовує загально університетські аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр та аудиторії, на площах яких вона розташовується.

Кафедра має у своєму розпорядженні наступні аудиторії для проведення занять та досліджень здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

– лабораторія «Автоматизованих логістичних систем» (ауд. 162-3);

– лабораторія «Автоматизації виробництва та робототехніки» (ауд. 162-2);

– лабораторія «Промислової автоматизації» (ауд. 159);

– лабораторія «Адитивних технологій та 3D прототипування» (ауд. 160-2).

Для забезпечення здобувачів інформаційними ресурсами на кафедрі є повний комплект методичного забезпечення в електронному вигляді, які доступні кожному здобувачу; надано доступ до внутрішньої інформаційної мережі університету, що дозволяє використовувати КНМЗ, розташовані в науковій бібліотеці; наукова бібліотека ХНУРЕ має доступ до онлайнових баз даних, якими може скористатися будь-який здобувач вищої освіти та співробітник університету. В умовах дистанційного навчання (в умовах воєнного стану) в університеті працює платформа дистанційного навчання DL, яка забезпечує синхронне та асинхронне навчання здобувачів третього рівня вищої освіти.

Лабораторія «Автоматизованих логістичних систем» оснащена автоматизованою конвеєрною лінією для сортування з системою керування від фірми KAPELOU Europe (Бергіш-Гладбах, Німеччина)  яка була передана на кафедру КІТАМ на початку 2022 року. Конвеєрна лінія для сортування складається з: конвеєрної стрічки, механізмів сортування, датчиків та програмного забезпечення для керування всією системою. Зараз здобувачі проводять розробку та дослідження системи комп’ютерного зору. Датчики, розташовані на конвеєрній стрічці, зчитують інформацію про кожен об’єкт і передають її в програмне забезпечення системи сортування. Залежно від заданих параметрів сортування програма приймає рішення про те, яким чином потрібно сортувати кожен об’єкт.

Лабораторія «Автоматизації виробництва та робототехніки» підтримується компанію FESTO. Лабораторія оснащена мобільним роботом Festo Robotino, який оснащений різними датчиками, такими як лазерний сканер, камера та сенсори дотику, що дозволяє йому орієнтуватися у просторі та виконувати різні завдання. Крім того, він може використовувати систему маркування на підлозі для навігації за певним маршрутом. Робот використовується при вивченні та дослідженні систем комп’ютерного зору та систем курування. Він може бути інтегрований у різні системи автоматизації, такі як конвеєрні лінії, системи складування та ін. Також в рамках лабораторії використовується розробка науковців кафедри КІТАР – робот із шістьма колесами та системою комп’ютерного зору типу «марсохід». Робот використовує свої шість коліс для пересування в будь-якому напрямку, включаючи повороти на місці та рух убік. Це дозволяє роботу маневрувати в тісних просторах та переміщатися по нерівній поверхні, що робить його ідеальним для роботи на складах, виробничих цехах та інших місцях, де потрібна мобільність та маневреність. Система комп’ютерного зору робота включає камери, сенсори і спеціальне програмне забезпечення для обробки інформації. За допомогою цієї системи робот може отримувати інформацію про оточуюче середовище, наприклад, про відстань до об’єктів, їх форму та розташування, а також про перешкоди на своєму шляху.

Лабораторія «Промислової автоматизації» оснащена лабораторними макетами фірм «ОВЕН»  та «CAMOZZI».

Стенд автоматизованої системи керування вентиляцією на базі PLC фірми «ОВЕН» дозволяє досліджувати автоматизацію процесу керування роботою системи вентиляції, забезпечує оптимізацію енергоспоживання та скорочення витрат на обслуговування та ремонт. Він також може бути використаний для проведення навчальних курсів та практичних занять.

Лабораторний стенд фірми «Camozzi» з промислової пневматики – це навчальний комплекс, який дозволяє здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології вивчати основи пневматичних систем та їх управління. Стенд складається з декількох модулів, що включають різні елементи пневматичних систем, такі як циліндри, клапани, тиск-регулюючі і тиск-компенсуючі пристрої, а також безліч датчиків і елементів управління. За допомогою цього стенду здобувачі можуть практично вивчати різні принципи роботи та налаштування пневматичних систем, а також створювати та налагоджувати програми управління.

Лабораторія «Адитивних технологій та 3D прототипування» оснащена лабораторними макетами: «3D принтер на базі кінематики Delta», «Фотополімерний принтер», «3D принтер з кінематикою XZ», які були розроблені науковцями та здобувачами в рамках наукових досліджень. Це дозволяє здобувачам навчатися та проводити дослідження з розробки алгоритмів управління 3D принтерами, проводити дослідження технологій 3D друку, розробляти та досліджувати інтегровані системи управління та методів автоматизованого контролю якості виробу отриманого за допомогою 3D друку.

Також на кафедрі КІТАР є комп’ютерний парк на базі котрого здобуваючи можуть виконувати математичне та імітаційне моделювання, проводити симуляції та розрахунки, все програмне забезпечення ліцензійне або вільно поширюване програмне забезпечення. Кількість обладнання та програмного забезпечення є достатнім для проведення повного циклу навчання здобувачів за ОНП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

За необхідністю, кафедра КІТАР може використовувати комп’ютерні зали інформаційно-обчислювального центру університету з необхідним ПЗ.

Щорічно кафедра складає заявки на придбання необхідного для подальшого забезпечення освітнього процесу обладнання, програмного забезпечення та матеріалів.

Якісну підготовку здобувачів за всімa ОП та ОНП здійснюють викладачі кафедри, серед яких:

– 13 докторів наук із яких 10 мають вчене звання професора;

– 26 кандидатів наук із  яких 23 мають вчене звання доцента.

Всі вони мають кваліфікацію відповідну до спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», за якою ведеться підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, ведуть наукову діяльність, здійснюють керівництво науковою роботою здобувачів, приймають участь у роботі над міжнародними та науково-дослідними проєктами, що виконуються за рахунок держбюджету та на замовлення промислових підприємств, мають достатній стаж роботи та своєчасно проходять підвищення кваліфікації. Для підвищення якості навчання до підготовки здобувачів кафедра КІТАР залучає провідних фахівців та практиків з виробництва в галузі «Автоматизації та приладобудування».