Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Дисципліни за вибором

 

Відповідно до Наказу ректора ХНУРЕ від 17.11.2021 р. № 342, з метою імплементації механізму забезпечення прав здобувачів вищої освіти першого-третього рівнів вищої освіти при виборі навчальних дисциплін у межах, передбачених освітніми програмами та навчальними планами, за якими ведеться їх підготовка, пропонується наступний перелік вибіркових дисциплін:

  1.  Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АКІТ) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
  2. Освітня програма «Системна інженерія» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АКІТ) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
  3. Загальний каталог вибіркових навчальних дисциплін: