Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Дисципліни за вибором

 

Відповідно до Наказу ректора ХНУРЕ від 17.11.2021 р. № 342, з метою імплементації механізму забезпечення прав здобувачів вищої освіти першого-третього рівнів вищої освіти при виборі навчальних дисциплін у межах, передбачених освітніми програмами та навчальними планами, за якими ведеться їх підготовка, пропонується наступний перелік вибіркових дисциплін:

Загальний каталог вибіркових навчальних дисциплін:

 

 В таблиці нижче посилання на форми вибіркових компонентів для конкретних груп:

БакалавриАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

 

АКТАКІТ-20-1,2,3
АКТАКІТу-21-1
АКТАКІТ-21-1,2,3, АКТАКІТи-21-1
АКТАКІТу-22-1
АКТАКІТ-22-1,2
Системна інженеріяАКТСІ-20-1,2,3
АКТСІу-21-1
АКТСІ-21-1,2,3
АКТСІу-22-1
АКТCІ-22-1
МагістриКомп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва КІТПВм-23-1,2,3
Комп’ютеризовані та робототехнічні системи КТРСм-23-1,2