Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Наукова робота

 

Графік роботи наукових гуртків

 

Наукові видання кафедри

 

Наукова робота

ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ СТАТЕЙ «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ» «AUTOMATION AND DEVELOPMENT OF ELECTRONIC DEVICES»

  Збірник містить наукові статті студентів кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) Харківського національного університету радіоелектроніки, кафедри Інформаційних технологій електронних засобів (ІТЕД) Запорізького національного технічного університету та кафедри Електронних апаратів (ЕА) Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського які навчаються за спеціальностями: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 171 Електроніка та 163 Біомедична інженерія, першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Статті надані в авторській редакції. З метою активізації наукової роботи студентів, а також враховуючи зацікавленість та підтримку даного заходу рядом провідних ЗВО України, видання збірника студентських наукових статей «Автоматизація та приладобудування (АDED)» рекомендовано Науково-технічною радою ХНУРЕ до видання на постійній основі 2 рази на рік.

Сборник_АП_2018(1)

Сборник_АП_2018(2)

Сборник_АП_2019(1)

Наукова робота

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВИРОБНИЦТВО & МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ» (M&MS)

  Збірник містить тези доповідей, які присвячені сучасним тенденціям розвитку технологій та засобів виробництва та мехатронних систем, передовому досвіду та впровадженню їх в галузях систем промислової автоматизації та керування виробництвом; системній інженерії; CAD/CAM/CAE системах; мехатроніці (електро-механічних системах, електронних інструментах систем керування, механічних CAD системах); робототехніці та засобам інтелекталізації; MEMS (сучасних матеріалів та технологіям виготовлення MEMS) та компонентам і технологіям автоматизації видобутку, переробки та транспортування нафти та газу.

Сторінка конференції

Inform_letter_Conf_M&MS21_ru

Inform_letter_Conf_M&MS21_uk

Inform_letter_Conf_M&MS21_en