Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Освітня програма “АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Освітня програма "АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Сучасна Hi-Tech спеціальність, яка поєднує класичну інженерну освіту в області автоматизації з поглибленим освоєнням комп’ютерних технологій і спеціального програмного забезпечення, а саме:
– автоматику і інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані технологіі;
– архітектуру і програмування промислових контролерів;
– 3D-моделювання та мехатроніку;
– програмно-технічні комплекси АСУ ТП і технічні засоби автоматизації;
– розробку програмного забезпечення в області IndustrialAutomationSystems, Industrial Internet of Things, CALS, автоматизації бізнес-процесів.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:
1. Уміння створювати і підтримувати функціонування автоматизованих систем управління виробничими процесами на базі новітніх мікропроцесорних пристроїв;
2. Уміння розробляти програмне, технічне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем управління;
3. Навички управління та проектування сучасних промислово-технологічних комп’ютерних систем і мереж;
4. Навички розробки програмних і програмно-апаратних комплексів широкої сфери застосування;
5. Навички планування, оптимізації і інтелектуалізація виробничих процесів.

Випускник за освітньою програмою Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології може працювати:
1. Інженером-програмістом АСУТП;
2. Техніком-програмістом (промислова автоматизація)
3. Аналітиком програмних комплексів і комп’ютерно-інтегрованих систем;
4. Спеціалістом з комп’ютерних систем управління, автоматики та обробки інформації (IndustrialEngineer, Qualityengineer, ProductionPlanner і ін.);
5. Інженер з організації виробничого процесу
6. Координатором і менеджером Hi-Tech, IT і IIoT проектів;

Фахівці займають інженерно-технічні посади, які забезпечують проектування і функціонування автоматизованих систем управління виробництвом на базі широкого використання комп’ютерно-інтегрованих технологій.

 

 

Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

ДисциплінаАнотаціяКількість академічних годинВикладач
ПрограмуванняСтудент отримає базові навички та відпрацює на практиці основи програмування та вивчить популярну об’єктно-орієнтовану мову С/С++. Зараз C++ широко використовується для розробки програмного забезпечення, є однією з найпопулярніших мов програмування. З її допомогою створюють операційні системи, різноманітні прикладні програми, драйвери пристроїв, ігри та ін.Лекції – 52 ак.год.

Практичні заняття – 8 ак. год.; Лабораторні заняття – 36 ак. год.;

Консультації – 16 ак год.

Ірина Сезонова, професор кафедри КІТАМ, к.т.н., доц. 

Е-mail: iryna.sezonova@nure.ua

Теорія ймовірностей та математична статистикаСтудент отримає знання за темами:

1. Ймовірнісні міри

2. Дискретні та неперервні випадкові величини та закони їх розподілу

3. Основи математичної статистики

24 г. – 12лк, 12 г. – 6 пр, 6 г. – 3 конс,Ю.В. Ромашов, професор каф. КІТАМ, д.т.н., доцент

Е-mail: yurii.romashov@nure.ua

Вступ до фаху АКІТСтудент навчиться розуміти суть процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації та проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх властивостей.18 г. –  9 лк, 6 г. –  3 пз, 4 г. – 2 конс,І.Ш. Невлюдов, зав. каф. КІТАМ, д.т.н., професор

Е-mail: igor.nevliudov@nure.ua

 

Електроніка та мікропроцесорна технікаСтудент отримає здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і мікропроцесорної техніки для розуміння процесів в системах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях.30 г. –  15 лк, 10 г. – 5 пз, 20 г. – 5 лб, 10 г. – 5 конс.,

 

В.Ю. Грицюк, доцент каф. КІТАМ, к.т.н., доцент

Е-mail: volodymyr.hrytsiuk@nure.ua

Електротехніка та електромеханікаСтудент навчиться застосовувати знання електротехніки для  розрахунку електричних кіл постійного та змінного струму. Буде знати перехідні процеси в електричних колах,  чотириполюсники, магнітні кола та їх розрахунок, електродвигуни.24 г. – 12 лк., 4 г. – 2 пз., 8 г. – лб., 8 г. – 4 конс.,

 

Ю.М. Олександров, проф. каф. КІТАМ, к.т.н.
E-mail: yuriy.oleksandrov.nure.ua
Комп’ютерні системи інженерної графіки та 3D-моделюванняСтудент отримає знання за напрямами:

1. CAD: проектування (твердотільне та параметричне моделювання, використання сіткових моделей).

2. CAE: інженерний аналіз (інженерний аналіз, кінематичний аналіз, робота зі збірками, рендер, анімація).

3. CAM: виробництво (створення і верифікація програм для верстатів з ЧПУ, 3D-друк).

24 г. –  12 лк, 12 г. –  3 лб,

6 г. – 3 конс,

 

Н. П. Демська, доцент каф. КІТАМ, к.т.н.,

Е-mail: nataliia.demska@nure.ua

Технічні засоби автоматизації

 

Студент отримає знання теоретичних основ і принципів функціонування технічних засобів автоматизації; та принципів управління з використанням комп’ютерно-інтегрованих систем в промисловості.

Навчиться виконувати аналіз вимог до технічних засобів автоматизації, що використовуються; використовувати основні методи розрахунку параметрів функціонування технічних засобів автоматизації.

48 г. –  24лк,  – г. –  – пз,  24 г. – 6 лб,  12 г. – 6 конс,Л.С. Іванов, доц. каф. КІТАМ, к.т.н.,

Е-mail: Leonid Ivanov@nure.ua

Об’єкти автоматизації радіоелектронного приладобудуванняСтудент вивчить відомості про об’єкти автоматизації радіоелектронного приладобудування та  перспективи їх розвитку.26 г. – 13 лк, 6 г. – 3 пз, 16 г. – 4 лб, 8 г. – 4 конс,Яшков І. О, доцент кафедри КІТАМ, к.т.н., доцент . Е-mail: ihor.yashkov@nure.ua
Теорія автоматичного управлінняСтудент отримає знання основ теорії та методів аналізу і синтезу лінійних та нелінійних систем автоматичного управління. Навчиться  розробляти функціональні та структурні схеми систем автоматичного управління; розраховувати часові та частотні характеристики систем; проводити аналіз САУ на стійкість, розраховувати показники якості системи, синтезувати системи та коригуючі ланки.Лекції – 50 годин, практичні заняття – 14 годин, лабораторні роботи – 20 годин, консультації – 14 годинО.В.Токарєва, професор кафедри КІТАМ, к.т.н.,доцент

Е-mail: olena.tokarieva@nure.ua

Ідентифікація та моделювання  об’єктів автоматизаціїСтудент ознайомиться з методами математичного моделювання дискретних об’єктів автоматизації,

об’єктів автоматизації із розподіленими параметрами. Ознайомиться з методами ідентифікації об’єктів автоматизації, ідентифікації лінійних об’єктів автоматизації з використанням ступінчастих, синусоїдальних та імпульсних сигналів. Вивчить спеціальні методи щодо ідентифікації при наявності значних збурень досліджуваних сигналів

40 г. –  20лк, 20 г. –  5 лб, 10 г. – 5 конс,Ю.В. Ромашов, професор каф. КІТАМ, д.т.н., доцент

Е-mail: yurii.romashov@nure.ua 

Проектування систем автоматизаціїСтудент отримає знання та розуміння принципів розробки СА, ознайомиться з основними етапами створення СА, вивчить функціональні схеми створення СА. Отримає вміння на практиці впроваджувати принципи побудови та організації САПР.42 г. – 21 лк, 10 г. – 5 пз, 20 г. – 5 лб, 12 г. – 6 конс,

 

С.В. Сотник, доц. каф. АКТ, к.т.н., доцент

Е-mail: svetlana.sotnik@nure.ua

Архітектура комп’ютерних систем та мережСтудент навчиться проводити оптимізацію технічних засобів комп’ютерних систем та обґрунтовувати вибір компонентів, блоків, модулів і периферійних пристроїв комп’ютерних систем.26 г. –  13 лк, 16 г. –  4 лб, 6 г. –  3 пз, 8 г. – 4 конс,Р.Ю. Аллахверанов, доцент каф. КІТАМ, к.т.н., доцент

Е-mail: rauf.allakhveranov@nure.ua

 

Комп’ютерно-інтегровані технології  Індустрії 4.0Студент познайомиться з комп’ютерно-інтегрованими технологіями в Smart Manufacturing та  системами управління і моніторингу в Smart Manufacturing.40 г. –  20 лк, 0 г. –  0 пз, 20 г. –  5 лб, 10 г. – 5 конс,В.В.Євсєєв, проф. каф. КІТАМ, д.т.н., доцент

Е-mail: vladyslav.yevsieiev@nure.ua

МехатронікаСтудент вивчатиме принципи розроблення систем управління та механізмів технічних засобів автоматизації на виробництві. Ознайомиться з основами автоматичного програмного управління електричними, пневматичними та гідравлічними системами. Отримає знання з робототехнічних та гнучких виробничих систем у мехатроніці.30 г. – 15 лк., 10 г. – 5 пз., 20 г. – 5 лб., 10 г. – 5 консультації,

 

В.І, Роменський, доц. каф. КІТАМ, к.т.н.
E-mail: vjacheslav.romenskiy@nure.ua
Системи автоматизованого проектування ТПСтудент ознайомиться з основами автоматизації проектування технологічних процесів, складом і структурою систем автоматизованого проектування (САПР). Отримає знання з автоматизації технологічного проектування та САПР технологічного проектування.34 г. – 17 лк, 6 г. – 3 пз, 20 г. – 5 лб, 10 г. – 5 конс,М.Г. Стародубцев, доцент каф. КІТАМ, к.т.н., доцент Е-mail: nikolaj.starodubcev@nure.ua
Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва  засобів автоматизаціїСтудент вивчить структуру засобів автоматизації та основи технологій їх виробництва.

Ознайомиться з комп’ютерно-інтегрованими технологіями виготовлення засобів автоматизації.

Вивчить технології формування електричних з’єднань у засобах автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології автоматизованого складання та контролю засобів автоматизації.

 

34 год. –  17 лк, 6 год. –  3 пз, 20 год. – 5 лб, 10 год. –
5 конс.
І. В. Боцман, доц. каф. КІТАМ, к.т.н., доцент

Е-mail: irina.botsman@nure.ua

Технологія розробки програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих системСтудент навчиться створювати складні програмні засоби з використанням сучасних крос-платформних інструментів для керування технологічними процесами інтелектуальних виробництв. Отримає знання  принципів функціонування програмно-апаратних комплексів; програмного забезпечення, що складає його основу; методів програмної інженерії, методів та засобів розробки програмних засобів. Отримає знання  мови програмування C#, архітектури .Net, створення програм з графічним інтерфейсом, реляційних баз даних та мови SQL.6-й семестр: лекції – 32 години, лабораторні роботи – 16 годин, консультації – 8 годин, 7-й семестр: лекції – 20 години, лабораторні роботи – 16 годин, консультації – 6 годин,С. П. Новоселов, проф. каф. КІТАМ, к.т.н., Е-mail: sergiy.novoselov@nure.ua
Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення АСУ ТПСтудент навчиться розробляти функціональну, організаційну, технічну та інформаційну структури систем автоматизації технологічних та організаційно-технічних об’єктів. Навчиться розробляти програмно-технічні керуючі комплекси із застосовуванням мережевих та інформаційних технологій, промислових контролерів, мехатронних компонентів, робототехнічних пристроїв, засобів людино-машинного інтерфейсу.7-й семестр: лекції – 32 години, лабораторні роботи – 16 годин, консультації – 8 годин

8-й семестр: лекції – 32 години, лабораторні роботи – 16 годин, консультації – 8 годин

С. П. Новоселов, проф. каф. КІТАМ, к.т.н., Е-mail: sergiy.novoselov@nure.ua
Прикладна механіка та основи конструюванняСтудент ознайомиться з призначенням, умовами експлуатації та вимогами до виробів радіоелектронного приладобудування (ВРП). Ознайомиться з виготовленням деталей, складальних одиниць і механізмів ВРП. Вивчить особливості конструювання механізмів ВРП і методи їх розрахунку.

Ознайомиться з типовими несучіми конструкціями, механізмами і їх розрахунком.

Вивчить методи забезпечення якості радіоелектронних пристроїв з урахуванням електромагнітної, механічної та теплової сумісності, захисту від атмосферних і механічних впливів, вимог технічної естетики та ергономіки; порядок оформлення документації за вимогами єдиної системи конструкторської документації.

36 г. – 18 лк., 8 г. – 4 пз., 16 г. – 4 лб., 10 г. – 5 консультації

 

В.І, Роменський, доц. каф. КІТАМ, к.т.н.,
E-mail: vjacheslav.romenskiy@nure.ua
Обробка та передача інформації в управлінні технологічними системамиСтудент навчиться вирішувати задачі з вибору, проектування та експлуатації засобів обробки та передачі інформації при управлінні технологічними системами; використовувати технічну літературу, нормативно-технічну та експлуатаційну документацію на засоби обробки та передачі інформації; проводити аналіз стану та вимірювання параметрів засобів обробки та передачі інформації при управлінні технологічними системами.70год. – 36год. – 18 лк, 8 год. – 4 пз, 16год. – 4 лб, 10 год. – 5 конс,О.О. Чала, доц. каф. КІТАМ, к.т.н., Е-mail: olena.chala@nure.ua
Автоматизація бізнес- процесівСтудент отримає знання з проектування систем автоматизації з врахуванням вимог нормативно-правових документів та міжнародних стандартів.

Навчиться виконувати роботи з проектування систем автоматизації, буде знати зміст і правила оформлення проектних матеріалів, склад проектної документації та послідовність виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних до нормативно-правових документів та міжнародних стандартів

Лекції – 36 г.; практичні – 8 г.; лабораторні – 16 г.; консультації – 10 г.;Н.В. Косенко, доцент каф. КІТАМ, к.т.н., доцент

Е-mail: nataliia.kosenko@nure.ua

Автоматизація технологічних процесівСтудент отримає знання теоретичних основ структури та функцій систем автоматизації технологічних процесів; методів та принципів організації автоматизованих ТП та факторів, які впливають на техніко-економічну ефективність автоматизації ТП.

Навчиться проводити аналіз технологічного процесу і вибирати функціональну схему автоматизації; розробляти алгоритми контролю і управління для різних ТП.

40 г. – 20лк,  – г. – 0 пз,  20 г. – 5 лб,  10 г. – 5 консЛ.С. Іванов, доц.. каф. КІТАМ, к.т.н.,

Е-mail: Leonid Ivanov@nure.ua

Технологія організації та адміністрування промислових обчислювальних мережСтудент отримає знання основ Shell програмування та системного адміністрування операційної системи Linux. Отримає знання основних принципів створення промислових обчислювальних мереж, особливостей традиційних та перспективних технологій локальних та глобальних мереж. Навчиться створювати прості та складні промислові обчислювальні мережі, керувати промисловими обчислювальними мережами.Лекції – 42 години, практичні заняття – 10 годин, лабораторні роботи – 20 годин, консультації – 12 годинС. П. Новоселов, проф. каф. КІТАМ, к.т.н., Е-mail: sergiy.novoselov@nure.ua
Проектування мікроконтролерних виробничих системСтудент ознайомиться з  основами організації мікроконтролерів. Вивчить мікроконтролери сімейств AVR  та PIC компанії Microchip.

Отримає знання з проектування мікроконтролерних систем та їх налагодження та діагностування.

40 г. – 20 лк, 20 г. – 5 лб, 10 г. – 5 конс,К. Л. Хрустальов, доцент каф. КІТАМ, к.т.н.

Е-mail: kirill.khrustalev@nure.ua

 Мікросистемні технології в системах автоматизаціїСтудент навчиться аналізувати, проектувати та впроваджувати мікроелектромеханічні сенсори та актюатори для контролю та регулювання технологічних параметрів
у системах автоматизації виробничих процесів.Навчиться розробляти та обирати компоненти МЕМС і проектувати комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси на їх основі з метою забезпечення точності, надійності та високої продуктивності виробничих автоматизованих систем.
40 год. –  20 лк, 20 год. – 5 лб, 10 год. –
5 конс
І. В. Боцман, доц. каф. КІТАМ, к.т.н., доцент

Е-mail: irina.botsman@nure.ua

Гнучкі комп’ютеризовані робототехнічні системи та технології їх програмуванняСтудент ознайомиться з  системи управління гнучкими робототехнічними системами. Ознайомиться з інтерфейсами підключення і датчиками, модулями гнучких робототехнічних систем.56 г. –  28 лк, 0 г. –  0 пз, 28 г. – 7 лб, 14 г. – 7 конс,

 

В.В.Євсєєв, проф. каф. КІТАМ, д.т.н., доцент

Е-mail: vladyslav.yevsieiev@nure.ua

Основи проектування та САПРСтудент ознайомиться з формальним описом комутаційних схем  та алгоритмізацією задач конструкторського проектування. Вивчить алгоритми розміщення конструктивних модулів, алгоритми і моделі трасування друкованих з’єднань в ЕА. Набуде навичок з програмування САПР – пакет P-CAD 2000/06.36 г. – 18 лк, 8 г. – 4 пз, 16 г. – 4 лб, 10 г. – 5 консМ.Г. Стародубцев, доцент каф. КІТАМ, к.т.н., доцент Е-mail: nikolaj.starodubcev@nure.ua

 

Моделювання  бізнес-процесівСтудент навчиться вільно користуватись сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань. Навчиться використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, зокрема, математичного моделювання, автоматизованого проектування, керування базами даних, методів комп’ютерної графіки.Лекції – 36 г.; практичні – 8 г.; лабораторні – 16 г.; консультації – 10 г.Н.В. Косенко, доцент каф. КІТАМ, к.т.н., доцент

Е-mail: nataliia.kosenko@nure.ua

Програмні засоби інтегрованих систем у виробництвіСтудент навчиться використовувати сучасні мови програмування для реалізації алгоритмів керування автоматизованими виробництвами. Отримає знання основ програмування мовою C#, особливостей розробки програмних систем різної складності та різного призначення; принципів архітектурних рішень програмних систем, засобів та методів організації процесу розробки програмних засобів. Навчиться застосовувати комплексний підхід до рішення питань, які виникають у великих програмних проектах, застосовувати, створювати та удосконалювати програмні засоби автоматизації.Лекції – 40 годин, практичні заняття – 8 годин, лабораторні роботи – 24 години, консультації – 12 годинС. П. Новоселов, проф. каф. КІТАМ, к.т.н., Е-mail: sergiy.novoselov@nure.ua
Основи комп’ютерно-інтегрованого управлінняСтудент отримає знання принципів побудови, властивостей, характеристик сучасних автоматизованих систем керування. Навчиться використовувати для вирішення професійних завдань новітні технології у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Навчиться вибирати засоби та методи комп’ютеризації управління, мережевого зв‘язку, будувати технічну структуру комп’ютерно-інтегрованих систем управління. Навчиться використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації.

50 г. –  25 лк, 6 г. – 3 пз, 16 г. – 4 лб, 12 г. – 6 консВ.Ю. Грицюк, доцент каф. КІТАМ, к.т.н., доцент

Е-mail: volodymyr.hrytsiuk@nure.ua

 

Автоматизація проектування технологічних процесівСтудент вивчить типові проектні процедури та етапи проектування технологічних процесів.

Ознайомиться з  основами технічного, програмного та інформаційного забезпечення автоматизації проектування технологічних процесів.

Ознайомиться з універсальними і спеціалізованими системами управління життєвим циклом (PDM), автоматизованого проектування (CAD), виробництва (CAM) та досліджень (CAE).

Розгляну технологію як об’єкт автоматизації (на основі ТП Компас-Автопроект).

Ознайомиться з методами автоматизації контролю якості на виробництві.

84 г. – 42лк,  10 г. – 5 пз,  20 г. – 5 лб,  12 г. – 6 конс.,Л.С. Іванов, доц.. каф. КІТАМ, к.т.н.,

Е-mail: Leonid Ivanov@nure.ua

Мікроконтролери у виробництвіСтудент навчиться аналізувати зразки мікроконтролерних сімейств з точки зору використання їх у виробництві для різноманітних систем управління процесами та об’єктами; розробляти структурні, функціональні та принципові схеми мікроконтролерних систем;  розробляти алгоритми та програми обробки і перетворення інформації в МКС; проектувати та налагоджувати МКС за допомогою сучасних засобів і систем розробки.40 г. – 20 лк, 20 г. – 5 лб, 10 г. – 5 консК. Л. Хрустальов, доцент каф. КІТАМ, к.т.н.

Е-mail: kirill.khrustalev@nure.ua

 

Гнучкі комп’ютеризовані виробничі комплексиСтудент ознайомиться з системи управління гнучкими комп’ютеризованими виробничими комплексами.

Навчиться використовувати  моделювання у завданнях оперативного управління гнучкими комп’ютеризованими виробничими комплексами.

40 г. –  20 лк, 0 г. –  0 пз, 20 г. – 5 лб, 10 г. – 5 консВ.В.Євсєєв, проф. каф. КІТАМ, д.т.н., доцент

Е-mail: vladyslav.yevsieiev@nure.ua

Промислові мережі та компоненти у виробництвіСтудент навчиться використовувати сучасні мови програмування для реалізації алгоритмів керування інтелектуальними засобами радіоелектроніки. Отримає знання особливостей промислових мереж для автоматизованих систем різних рівнів складності та різного призначення; принципів архітектурних рішень автоматизованих систем, засобів та методів організації обміну інформацією; технічного забезпечення комп’ютеризованих систем. Навчиться обґрунтовано вибирати елементи і пристрої промислових мереж; обґрунтовано вибирати технічне забезпечення автоматизованих систем, забезпечувати структурну та параметричну оптимізацію технічних засобів автоматизованих систем.7-й семестр: лекції – 32 години, лабораторні роботи – 16 годин, консультації – 8 годин,

8-й семестр: лекції – 24 години, лабораторні роботи – 12 годин, консультації – 6 годин

С. П. Новоселов, проф. каф. КІТАМ, к.т.н., Е-mail: sergiy.novoselov@nure.ua