Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Освітня програма “АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Освітня програма "АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Сучасна Hi-Tech спеціальність, яка поєднує класичну інженерну освіту в області автоматизації з поглибленим освоєнням комп’ютерних технологій і спеціального програмного забезпечення, а саме:
– автоматику і інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані технологіі;
– архітектуру і програмування промислових контролерів;
– 3D-моделювання та мехатроніку;
– програмно-технічні комплекси АСУ ТП і технічні засоби автоматизації;
– розробку програмного забезпечення в області IndustrialAutomationSystems, Industrial Internet of Things, CALS, автоматизації бізнес-процесів.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:
1. Уміння створювати і підтримувати функціонування автоматизованих систем управління виробничими процесами на базі новітніх мікропроцесорних пристроїв;
2. Уміння розробляти програмне, технічне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем управління;
3. Навички управління та проектування сучасних промислово-технологічних комп’ютерних систем і мереж;
4. Навички розробки програмних і програмно-апаратних комплексів широкої сфери застосування;
5. Навички планування, оптимізації і інтелектуалізація виробничих процесів.

Випускник за освітньою програмою Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології може працювати:
1. Інженером-програмістом АСУТП;
2. Техніком-програмістом (промислова автоматизація)
3. Аналітиком програмних комплексів і комп’ютерно-інтегрованих систем;
4. Спеціалістом з комп’ютерних систем управління, автоматики та обробки інформації (IndustrialEngineer, Qualityengineer, ProductionPlanner і ін.);
5. Інженер з організації виробничого процесу
6. Координатором і менеджером Hi-Tech, IT і IIoT проектів;

Фахівці займають інженерно-технічні посади, які забезпечують проектування і функціонування автоматизованих систем управління виробництвом на базі широкого використання комп’ютерно-інтегрованих технологій.