Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Викладач кафедри КІТАР пройшов підвищення кваліфікації за проєктом програми DAAD “Ukraine digital:  Ensuring  academic  success  in  times  of  crisis  (2023)”

Цього року доц. кафедери КІТАР Бронніков А.І. пройшов підвищення кваліфікації за програмою Wildau-Kharkiv IT Bridge II  та отримав сертифікат учасника курсу від  29 червня 2023 р., Hochshule Wildau Technical University of Applied Scienes, Wildau-Kharkiv-IT-Bridge (WKITB) за проєктом програми DAAD “Ukraine digital:  Ensuring  academic  success  in  times  of  crisis  (2023)”.

 

Навчання проводились за наступними тематиками: формування знань з теоретичних та практичних аспектів формування та розвитку команди проекту, управління людськими ресурсами проекту, що включає процеси планування, формування та створення команди ( створення команди), її розвиток і підтримка діяльності (розвиток команди), перетворення або розформування, методи аналізу бізнес-процесів, керування, моделювання функцій керування, методологія розробки програмного забезпечення, керування командою, методи імітаційного моделювання, human resource.

Отримані навички будуть викорстано під час навчання студентів вспеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка!