Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Відбулося засідання робочих груп щодо розробки проєктів ОПП та ОНП

18 листопада 2022 року на кафедрі Комп’ютерно-інтегрованих технологій автоматизації та мехатроніки відбулося засідання робочих груп щодо розробки проєктів освітньо-професійних програм та освітньо-наукової програми спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології прийому 2023 року та перегляду діючих освітньо-професійних програм.

 

До складу робочих груп увійшли представники всіх категорій стейкхолдерів освітньої програми: здобувачів вищої освіти, студентського самоврядування, науково-педагогічних працівників, роботодавців та випускників освітньої програми.

 

Засідання робочих груп відбулося у дистанційному режимі. На засіданні обговорені програмні компетентності та результати навчання здобувачів за відповідними рівнями вищої освіти з врахуванням компетентністного підходу до підготовки фахівців, сформульовані мета, орієнтація та особливості освітньої програми.

 

Запропонований перелік освітніх компонент відображає сучасні тенденції розвитку систем автоматизації радіоелектронного приладобудування, їх компонентів, кіберфізичних систем, технологій цифрової трансформації, що стоять за завданнями Industry 4.0, сприяють процесу швидкої адаптації продукції та послуг підприємств та компаній, а також забезпечують перехід від фізичного світу до цифрового завдяки використанню роботехнічних та мехатронних пристроїв.

 

На засіданні робочих груп схвалені  Проєкти освітньо-професійних програм першого (бакалаврського),  другого (магістерського) та освітньо-наукової програми третього (наукового) рівнів вищої освіти спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, які рекомендовано виставити для широкого ознайомлення та громадського обговорення на офіційному веб-сайті кафедри за посиланням.

 

21 листопада 2022 року на засіданні кафедри КІТАМ схвалено представлені Проєкти освітньо-професійних програм та освітньо-наукової програми спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології прийому 2023 року та перегляду діючих освітньо-професійних програм та рекомендовано виставити для широкого ознайомлення та громадського обговорення на офіційному веб-сайті кафедри.