Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Владислав В’ячеславович Євсєєв

Владислав В’ячеславович Євсєєв
Професор кафедри, доктор технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра
2002 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю «Конструктор-технолог електронно-обчислювальних систем»

2003 р. – асистент кафедри ТАВР;

2008 р. – кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.12 – Системи автоматизації проектних робіт, дисертацію захищав у ХНУРЕ;

2011 р. – доцент кафедри ТАВР;

2014 р. – професор кафедри ТАВР;

2016 р. – докторант кафедри КІТАМ за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

2021 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування

Освітня діяльність
Викладає навчальні курси: «Комп`ютерно-інтегровані технології», «Інформаційні технології та технології Internet», «Інтелектуальні технології виробництва пристроїв та систем», «Інформаційні технології автоматизованих БС», «Інтелектуальні інформаційні системи та елементи штучного інтелекту»

Наукова діяльність
З 2004р.-2016р. Держбюджетна тема №189-1 “Теоретичні основи створення перспективних компонентів і нових технологій їх виробництва для широкого класу волоконно-оптичних систем” (МОНУ № 960 від 22.12.04). Державна реєстрація №0105U002739.

Господарський договір № 04-50 про науково-технічне співробітництво з Державним науково-дослідним центром нормативно-технічних матеріалів з праці Міністерства промислової політики України від 1.09.04 “Розробка автоматизованої системи визначення технічно обґрунтованих норм праці та трудомісткості виготовлення виробів”. Державна реєстрація №0104U009289.

Господарський договір №06-10 про науково-технічне співробітництво з Державним науково-дослідним центром нормативно-технічних матеріалів з праці Міністерства промислової політики України від 1.03.06 “Розробка автоматизованої системи нормування витрат праці на механічні роботи”. Державна реєстрація №0106U009106.

Договір № 3 про створення науково-технічної продукції з Міністерством промислової політики України від 8.06.2007 р Державна реєстрація №0107U007577.

Господарський договір №07-59 про науково-технічне співробітництво з Державним науково-дослідним центром нормативно-технічних матеріалів з праці Міністерства промислової політики України від 1.11.07 “Розробка математичного забезпечення для виведення залежності норм праці та режимів різання від конструктивно технологічних факторів” . Державна реєстрація №0108U001430.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах
Грант GO PLM компании Siemens, Участие в программе DAAD, Учебный центр Autodesk

Громадська діяльність
Голова секцій Малої Академії наук України (МАНУ) з напряму «Електроніка та приладобудування», «Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології»

Нагороди та премії
Грамота МОНМСУ як науковому керівнику студента-переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2011);

– Подяка директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, підготовку високваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність(2012);

– Подяка НАН України (Національний центр «Мала Академія наук») за високий рівень професіоналізму та значний внесок у справу підтримки і виховання обдарованої молоді України (2016).

Публікації та патенти
Автор понад 80 публікацій в тому числі патентів, та 2 підручників