Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Микола Васильович Замірець

Микола Васильович Замірець
Професор кафедри (за сумісництвом), д-р. техн. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

світа та кар’єра
1967 р. – закінчив Харківський авіаційний інститут (ХАІ) за спеціальністю «Радіоелектронні обладнання»,

1983 р. – кандидат технічних наук,

1990 р. – доктор технічних наук, спеціальність 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів,

1994 р. – професор кафедри конструювання і виробництва радіоапаратури.

Освітня діяльність
Здійснює керівництво магістерською та аспірантською підготовкою, а також викладає курс «Сучасні методи управління технологічними процесами».

Наукова діяльність
В рамках держбюджетних НДР брав участь у науково-дослідних роботах:

“Конструкторсько-технологічне та нормативне забезпечення реалізації Загальнодержавної (Національної) космічної програми”, “Розробка базової системи забезпечення якості, побудованої на основі міжнародних стандартів серії ISO 9000 для приладобудівних підприємств НКАУ”, “Технологія забезпечення створення ракетно-космічної техніки. Створення перспективних технологій виготовлення приладів”.

Напрями наукової діяльності: технологія виготовлення приладів енергетичних систем, дослідження та розробка в галузі приладобудування та електроніки.

Нагороди та премії
Заслужений діяч науки і техніки України (1995); Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014);

Орден “Знак Почета” (1984).

Публікації та патенти
Має більше ніж 120 публікацій, та 4 монографії.

19 авторських свідоцтв.