Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Артем Ігорович Бронніков

Артем Ігорович Бронніков
доцент кафедри КІТАМ, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра
2010 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка»;

2010 – 2013 рр. – аспірант (ХНУРЕ);

з 2013 р. – асистент кафедри КІТАМ;

з 2018 р. – старший викладач кафедри КІТАМ;

2021 р. – здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – автоматизація процесів керування;

2022 р. – доцент кафедри КІТАМ.

Освітня діяльність
Викладає навчальні курси:

«Програмування»;
«Комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами».
Публікації та патенти
Більше 20 публікацій