Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Анатолій Олександрович Андрусевич

Анатолій Олександрович Андрусевич
Професор (за сумісництвом) кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

світа та кар’єра
Закінчив у 1975 році Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Автоматизовані системи управління»;

Кандидат технічних наук з 2005 року, дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді ХНУРЕ;

Вчене звання доцента кафедри ТАВР ХНУРЕ присвоєно у 2008 році;

У 2013 року. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю

05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи, на тему: «Теоретичні основи моніторингу життєвого циклу радіоелектронних засобів на етапах проектування, виробництва і експлуатації» у спеціалізованій вченій раді ХНУРЕ;

Вчене звання професора кафедри ЕОМ ХНУРЕ присвоєно у 2015 році;

Основне місце роботи –начальник Криворізького коледжу національного авіаційного університету «Краусс».

Освітня діяльність
Лекційні курси: «Інтеграційні бездротові технологіі в автоматизованих системах», «Обслуговування та ремонт ТЗ БС».

Публікації та патенти
Має понад 88 публікацій, у тому числі 8 монографій та 4 навчальні посібники.