Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Наша кафедра змінила назву!

Шановні друзі та колеги, наша кафедра КІТАМ змінила назву!

 

Для забезпечення відповідності існуючим напрямам освітньої та наукової діяльності кафедри та враховуючи зміни до «Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Постанова КМУ №1392 від 16 грудня 2022 року) Вченою радою університету затверджено рішення (наказ від 07.07.2023 р. № 148) щодо перейменування кафедри «Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки» в кафедру «Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки».

 

Наша кафедра змінила назву!