Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Кафедра КІТАМ ХНУРЕ вітає студентів ІІ-го курсу другого (магістерського) рівня з успішним завершення виробничої практики

Кафедра КІТАМ ХНУРЕ вітає студентів ІІ-го курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання, факультету АКТ спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка з успішним завершення виробничої практики.

На базах практики студенти мали змогу познайомитися з новітніми розробками в галузі Автоматизаціїї та мехатроніки, робототехніки, приладобудування та  Індустріїї 4.0, отримати консультації провідних фахівців підприємств та розпочати роботу на магістерськими дипломами.

Захист проходив в дистанційному форматі, студенти обмінювалися інформацією, навіть задавали (з дозволу комісії) запитання один одному.

Три студенти факультету АКТ спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітньо-професійної програми Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва Бадаєв Олександр, Гніденко Олег та Радченко Яків проходили виробничу практику за кордоном.

Під час захисту звітів, хлопці поділилися враженнями з одногрупниками та розповіли про обладнання та роботехнічні засоби, з якими їм довелося познайомитися.

Кафедра КІТАМ та факультет АКТ висловлює подяку базам практики: ДП Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування (ДП НДТІП) м. Харків, ДП «ПІВДЕНДІПРОНДІАВІАПРОМ», м. Харків, LG Chem Energy м. Вроцлав, Республіка Польща, Qsenseul. Żmigrodzka 81/206 51-130 Wrocław рес. Польща, м. Вроцлав та відділам  міжнародних зв’язків та практики “ЦЕНТР-КАР’ЄРА” ХНУРЕ за плідну співпрацю та внесок у пыдготовку кваліфікованих молодих фахівців – майбутнього високотехнологічної держави України.

Кафедра КІТАМ ХНУРЕ вітає студентів ІІ-го курсу другого (магістерського) рівня з успішним завершення виробничої практики