Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Кадровий склад

Загальна кількість викладачів, що забезпечують освітній процес, становить 33 особи, які працюють за основним місцем роботи та 10 осіб сумісників.

Кількість штатних викладачів з науковим ступенем складає 90,9 % (21,2 % докторів наук, 69,7 % кандидатів наук).

Кількість штатних викладачів з вченим званням складає 75,8 % (15,2 % професорів, 60,6 % доцентів).

Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями складає 50 років.

Всі науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес, мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної активності не менше чотирьох результатів.

Рівень підготовки кадрів для забезпечення освітнього процесу постійно підвищується шляхом підготовки викладачів через аспірантуру/докторантуру університету та захисту здобувачами дисертацій, підвищення кваліфікації на підприємствах та організаціях.