Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки

Мова:

Неформальна та/або інформальна освіта

З метою вдосконалення освітнього процесу згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 130 від 08.02.2022 р. та відповідно до рішення НМР ХНУРЕ (протокол № 1/1 від 27.06.2022 р.) у ХНУРЕ затверджено та введено в дію порядок визнання результатів навчання здобутих неформальної та/або інформальної освіти (наказ №135 від 08.07.2022 р.).

Порядок визнання результатів, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у Харківському національному університеті радіоелектроніки розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Порядку визнання результатів у вищій та фаховій передвищій освіті, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (Наказ МОНУ № 130 від 08.02.2022 р.) і визначає вимоги до процедур визнання результатів неформального та/або інформального навчання у Харківському національному університеті радіоелектроніки (далі – ХНУРЕ).

ХНУРЕ може визнавати результати неформального та/або інформального навчання осіб, які:

– здобувають освіту у ХНУРЕ за певною освітньою програмою (далі – ОП);

– переводяться з іншого закладу освіти до ХНУРЕ, з однієї ОП ХНУРЕ на іншу;

– поновлюються до складу здобувачів освіти ХНУРЕ.

Нормативно-правове забезпечення

Список уповноважених осіб за цим посиланням.

Бланки заяви, декларації, запиту за цим посиланням.

Уповноважена особа кафедри КІТАР, яка здійснює прийом заяви та декларації про попереднє навчання за спеціальностями:  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бак), Системна інженерія (бак), Автоматизоване управління технологічними процесами (маг); Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (маг), Комп’ютеризовані та робототехнічні системи (маг), Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки (бак): заступник декана факультету АКТ, к. т. н., доцент Сичова Оксана Володимирівна.

 

Витяги з засідання кафедри КІТАР про визнання результатів неформального та/або інформального навчання

Номер протоколу кафедри КІТАМ
№ 9 від 24 жовтня 2022 р.
№ 12 від 13 листопада 2022 р.
№ 13 від 21 листопада 2022 р.

 

 

Сертифікати наших студентів: