Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Вікторія Валеріївна Невлюдова

Вікторія Валеріївна Невлюдова
Доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра
У 2004 році закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за напрямом підготовки 6.080401 – комп’ютерні науки, отримала кваліфікацію бакалавр з комп’ютерних наук;

у 2005 році продовжила навчання на ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 7.080401 – інформаційні управляючі системи та технології, отримала кваліфікацію аналітика комп’ютерних систем;

З 2002 р. по 2005 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри Інформаційно-управляючих систем ХНУРЕ;

З 2007 р. по 2008 р. – стажист – дослідник кафедри Інформаційно-управляючих систем ХНУРЕ;

З 2008 р. по 2013 р. – асистент кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ;

З 2013 р. по 2016 р. – аспірант кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ;

З 2016 року – асистент кафедри КІТАМ;

2017 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки;

З 2017 – старший викладач кафедри КІТАМ;

З 2018 – доцент кафедри КІТАМ.

Освітня діяльність
Проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін:

«Інформаційні технологіі та технологіі Internet»;
«Комп”ютерно-інтегровані технологіі та інтернет технології»;
«Інформаційні системи автоматизованих виробництв».
Публікації та патенти
Має понад 42 публікацій, з них 3 навчально-методичного характеру.

Має 3 патенти на корисні моделі та одне авторське свідоцтво на програмне забезпечення.