Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Рауф Юсіф огли Аллахверанов

Рауф Юсіф огли Аллахверанов
Доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра
1993 р. – закінчив Харківський технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ) за спеціальністю «Електронні прилади та пристрої»;

2003 р.- асистент кафедри ТАВР (ХНУРЕ);

2008 р. – старший викладач кафедри ТАВР (ХНУРЕ);

2012 р. – кандидат технічних наук, за спеціальністю 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи, дисертацію захищав у ХНУРЕ;

2012 р. – доцент кафедри ТАВР (ХНУРЕ).

Освітня діяльність
Викладає навчальні курси: «Архітектура комп’ютерних систем», «Комп’ютерні технології та програмування».

Наукова діяльність
З 1998-2002 – молодший науковий співробітник кафедри МЕПП (ХНУРЕ). В рамках держбюджетних НДР брав участь у науково-дослідних роботах: “Теоретичні основи створення перспективних компонентів та нових технологій їх виробництва для широкого класу волоконно-оптичних систем”; “Конструкторсько-технологічні основи створення перспективних компонентів електромеханічних систем та технологій їх виробництва”; “Теоретичні основи мікромеханіческих систем, проектування та технології їх виробництва для гнучких інтегрованих систем”.

В рамках госпдоговорних НДР брав участь у науково-дослідної роботі: “Дослідження і вибір фізико-технологічних методів проектування оптичних з’єднувачів з малими втратами”.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах
Відповідальний за участь студентів у «Програмі професійного навчання в межах академічної мобільності студентів»

Публікації та патенти
Автор понад 40 публікацій, в тому числі 1 монографія

1 патент