Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Олена Олександрівна Чала

Олена Олександрівна Чала
Асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Освіта та кар’єра

2009 р. – закінчила Харківський  національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технології та засоби телекомунікації» та здобула кваліфікацію наукового співробітника (електроніка, телекомунікації).

2012 р. – закінчила  центр післядипломної освіти Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю «Економічна кібернетика», отримала кваліфікацію економіст.

2010 р. – працювала в Харківському національному університеті в деканаті АКТ на посаді диспетчера деканату.

2013 р. – аспірант з відривом від виробництва кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ХНУРЕ), наукова спеціальність 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки».

2014 р. – інженер 1 категорії кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ХНУРЕ).

2016 р. – асистент (за сумісництвом) кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (ХНУРЕ).


 Освітня діяльність

Викладає навчальні курси:

  • «Робототехніка»;
  • «Фізико-хімічні основи технології РЕА»;
  • «Високі технології і інтелектуальні роботи»;
  • «Мехатронні пристроі роботизованих систем»;
  • «Обробка та передача інформаціі при управлінні технічних систем»;
  • «Основи наукових досліджень та авторське право»;
  • «Проектування мікросистемної техніки».

Наукова діяльність

Участь у НДР № 277 Створення експериментальне зразків компонентів мікросистемної техніки для виробництва з інтелектуальними властивостями та їх впровадження.

Участь у НДР № 300 «Створення мікрооптоелектромеханічних засобів для інтелектуальних технологічних систем промислового обладнання та робототехніки» (№ ДР 0115U002433).


Громадська діяльність

Член організаційного комітету Міжнародної конференції «Виробництво та Мехатронні Системи» (M&MS 2017).


Нагороди та премії

Диплом першого ступеня за перемогу в Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2006/2007 з напрямку «Радіотехніка та телекомунікації», наказ МОНУ № 837 від 27.09.07.


 Публікації та патенти

Має понад 30 публікацій, та навчально-методичне видання, патенти – 2