Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Оксана Володимирівна Сичова

Оксана Володимирівна Сичова
Старший викладач, заступник декана факультету автоматики та комп'ютеризованих технологій кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ)

Освіта та кар’єра
2004 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю технології та засоби телекомунікацій.

2008 р. – асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки.

Освітня діяльність
Викладає навчальні курси: Технологія розробки програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем; Програмні засоби інтегрованих систем у виробництві

Наукова діяльність
В рамках держбюджетних НДР приймала участь у науково-дослідних роботах: «Теоретичні і методологічні основи автоматизованих технологій комплексного контролю параметрів компонентів у виробництві і експлуатації волоконно-оптичних систем»,

«Дослідження теоретичних основ проектування та технологій виробництва волоконно-оптичних компонентів для систем на волокнах із збереженням поляризації та із зменшеною дисперсією»,

«Розроблення методик метрологічної атестації роз’ємних оптичних з’єднань широкого застосування та оптичних наконечників роз’ємних конекторів»,

«Конструкторсько-технологічні основи створення перспективних компонентів мікроелектромеханічних систем та технологій їх виробництва».

Публікації та патенти
Має понад 40 публікацій

4 авторських свідоцтва