Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Наталія Павлівна Демська

Наталія Павлівна Демська
Старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Освіта та кар’єра
1998 р. – закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди;

1999 р. – 2002 р. інженер 2 кат. кафедри ТАВР;

З 2002 р. по 2016 р. інженер 1 кат. кафедри ТАВР;

У 2004 році закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки спеціальністю «Виробництво електронних засобів», спеціалізація «Електронні апарати та автоматизація банківських систем»;

З 2013 р. по 2015 р. асистент за сумісництвом кафедри ТАВР;

З 2015 р. по 2017 р. – старший викладач за сумісництвом кафедри ТАВР;

З 2017 р. – старший викладач кафедри КІТАМ

Освітня діяльність
Проводить заняття з дисциплін: «Технічні засоби автоматизації», «Автоматизація банківських операцій», «Автоматизація економічних розрахунків»

Публікації та патенти
Має понад 40 публікацій, з них 12 навчально-методичного характеру

Має 1 патент на корисну модель Плоский з’єднувач електронних пристроїв з нульовою силою вставки / Палагін В.А., Разумов-Фризюк Є.А., Роменський В.І., Демская Н.П., Невлюдова В.В. // Патент України № 103402 МПК Н01R 12/82 (2011.01), опубл. 10.12.2015, бюл. № 23