Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Кирило Львович Хрустальов

Кирило Львович Хрустальов
Доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, Президент Асоціації випускників ХНУРЕ, Учений секретар НТР, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра
1998 р. – з відзнакою закінчив Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати та системи»

2002 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.11.17 – Медичні прилади та системи на тему «Метод і пристрій електрохемілюмінесцентного вимірювання компонентів біорідин на прикладі гістаміну».

2002-2005 р. – науковий співробітник, асистент кафедри біомедичної інженерії.

2017 р. – старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ).

2019 р. – доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ).

Освітня діяльність
Викладає лекційні курси: основи матеріалознавства та технології виробництва біомедичної апаратури, основи схемотехніки, мікропроцесорні пристрої.

Наукова діяльність
Наукові інтереси: автоматизація технологічних процесів, теорія автоматичного управління технічними об’єктами, нанотехнології в біології та медицині, застосування явища електрохемілюмінесценції для визначення речовин медико-біологічного та екологічного значення.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах
2005-2007 р. – учасник міжнародного гранту УНТЦ № GE77.

Громадська діяльність
2017 р. – Президент громадської організації «Міжнародна асоціація випускників Харківського національного університету радіоелектроніки».

2018 р. – Учений секретар Науково-технічної ради Харківського національного університету радіоелектроніки.

2019 р. – Член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки.

Нагороди та премії
Грамота Міністра України у справах науки та технологій, переможець районного конкурсу «Молода людина року» і «Молодь Харківщини» у номінації “Молодий науковець” (2001 р.).

Публікації та патенти
Має понад 40 публікацій