Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Ірина Володимирівна Боцман

Ірина Володимирівна Боцман
Доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, технічний секретар НТР, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра
2009 р. – закінчила з відзнакою Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), спеціальність – «Технології та засоби телекомунікацій», кваліфікація – науковий співробітник (електроніка, телекомунікації).

2009 р. – інженер, ТОВ «Зв’язок-Інформ-Проект-Каскад», м. Харків.

2009 р. – інженер кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ТАВР) ХНУРЕ.

2010 р. – аспірантура ХНУРЕ

2011 р. – асистент кафедри ТАВР ХНУРЕ.

2013 р. – захистила кандидатську дисертацію, спеціальність 05.27.06 – Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки, «Багатозондові підмикальні пристрої для електричного контролю виробів електронної техніки».

2014 р. – кандидат технічних наук.

2014 р. – старший викладач кафедри ТАВР ХНУРЕ.

2016 р. – доцент кафедри комп’ютерно- інтегрованих технологій, автоматики та мехатроніки ХНУРЕ.

Освітня діяльність
Викладає навчальні курси: «Основи технології виробництва РЕА», «Компоненти і технології мікросистемної радіоелектронної техніки», «Основи виробництва РЕА», «Технологія виробництва ЕЗ», «Основи технології виробництва БМА», «Технічні засоби автоматизації інтелектуальних виробництв», «Basics of Biomedical Devices Production Technology» (для іноземних студентів).

Наукова діяльність
Наукові інтереси: МЕМС та МОЕМС, п’єзоелектричні перетворювачі, багатозондові підмикальні пристрої для контролю друкованих плат та електронних компонентів типу BGA, прогнозування відмов РЕЗ, гнучкі комутаційні шлейфи.

Нагороди та премії
1. Грант за найкращу доповідь на 9-ій Міжнародній молодіжній науково-технічній конференції «Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій РТ-2013» (м. Севастополь). 2. Диплом фіналіста Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Kharkiv Initiatives – 2013» у номінації «Кращий інноваційний проект у сфері приладобудування».

Публікації та патенти
Має понад 70 публікацій

Патент України №95190. Мікроелектромеханічний багатозондовий підмикальний пристрій / Борщев В. Н., Жарікова І. В., Кощій Л. Д., Лістратенко О. М., Невлюдов І. Ш., Палагін В. А., Проценко М. А., Разумов-Фризюк Є. А., Старченко О. П., Тертишний С. М., Тимчук І. Т. – 11.07.2011;
Патент України № 98539. МЕМС-інтерфейс багатоточкових автоматичних контролюючих комплексів / Жарікова І. В., Костенко З. І., Невлюдов І. Ш., Палагін В. А., Разумов-Фризюк Є. А. – 25.05.2012.
Патент України № 108314. Пристрій для циклічного перетворення механічної енергії в електричну / Невлюдов І. Ш., Палагін В. А., Разумов-Фризюк Є. А., Жарікова І. В., Богдан Ю. І. – 10.04.2015.
Патент № 102880 України на корисну модель «Низькочастотний вібростенд»: МПК (2015.01) G01M 7/00 / О. С. Боцман, В. В. Невлюдова, С. П. Новоселов, І. В. Жарікова; заявл. 18.05.2015; опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22. – 3 с.
Патент № 108066 України на корисну модель «Стенд для динамічних випробувань гнучких комутаційних шлейфів та МЕМС-компонентів»: МПК G01M 7/02 (2006.01) / О. С. Боцман, І. В. Жарікова, В. В. Невлюдова, І. Ш. Невлюдов, С. П. Новоселов; заявл. 12.02.2016; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12. – 3 с.