Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Євгеній Анатолійович Разумов-Фризюк

Євгеній Анатолійович Разумов-Фризюк
доцент кафедри КІТАМ, учений секретар спеціалізованої вченої ради, Кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра
2003 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за напрямком підготовки «Електронні апарати» (бакалавр)

2004 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю «Виробництво електронних засобів» (магістр).

2011 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захищав у ХНУРЕ.

2011 р. – старший викладач кафедри ТАПР (ХНУРЕ)

2013 р. – доцент кафедри ТАВР

Освітня діяльність
Викладає навчальні курси: Банківські інтегровані системи і технології, Матеріали комп’ютиризованих та роботизованих систем, Матеріали мікросистемноі техніки, Матеріалознавство РЕА, Матеріалознавство та конструкційні матеріали, Технологіі формоутворення, Основи ресурсосберігаючих технологій

Наукова діяльність
Відповідальний виконавець держбюджетної теми №300 «Створення мікромініатюрних компонентів електромеханічних інтелектуальних технологічних засобів промислового обладнання та робототехніки.»

Відповідальний виконавець держбюджетної теми №321 «Безскладальні гнучко-жорсткі конструкції зі змінною конфігурацією для компонентів мікросистемної техніки та міні- та мікророботів»

Нагороди та премії
Грант за найкращу доповідь на 9-ій Міжнародній молодіжній науково-технічній конференції «Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій РТ-2013» (м. Севастополь). Диплом фіналіста Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Kharkiv Initiatives – 2013» у номінації «Кращий інноваційний проект у сфері приладобудування».

Стипендіат 2016р в галузі науки ім. Г.Проскури (технічних наук) за значні досягнення в галузі науки.

Публікації та патенти
Має понад 50 публікацій

Має 7 патентів