Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Наталія Вікторівна Косенко

Наталія Вікторівна Косенко
Доцент кафедри (за сумісництвом) комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра
У 2009 році закінчила Національний аерокосмічний університет ім. Н Є. Жуковського «ХАІ» за спеціальністю «Управління проектами».

2009 р. по 2014 р. працювала асистентом кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

З 2014 р. по 2015 р. молодший науковий співробітник кафедри ТАВР ХНУРЕ.

У 2015 році захистила дисертацію за спеціальністю 05.13.22 – Управління проектами та програмами у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова;

З 2017 р. доцент за сумісництвом кафедри КІТАМ ХНУРЕ.

З 2015 р. по теперішній час доцент кафедри управління проектами в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Освітня діяльність
Викладає навчальні курси:

«Інструментальні засоби в управлінні проектами»;
«Методологія управління проектами та програмами»;
«Ділове адміністрування «УП»;
«Управління командою проекту»;
«Імітаційне моделювання проектів»;
«Управління проектами у бізнес-структурах»;
«Автоматизація бізнес-процесів».
Наукова діяльність
В рамках держбюджетних НДР брала участь у науково-дослідних роботах: «Разработка методологии управления персоналом в контексте поддержки бизнес-модели»; «Проектний підхід до формування стратегії сталого розвитку територій»; «Методологія та інформаційні технології управління стейкхолдерами проектів та програм міського розвитку»

Наукові інтереси: управління проектами та програмами, управління людськими ресурсами проектів, автоматизація бізнес-процесів.

Публікації та патенти
Є автором понад 40 наукових публікацій, у тому числі, стаття що входить до міжнародної науковометричої бази даних (Scopus), розділ у колективній європейській монографії англійською мовою. 2 свідоцтва на комп’ютерну програму.