Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Кафедра КИТАМ вітає асистента Викторію Бортникову

Кафедра КИТАМ Факультет Автоматики і комп’ютеризованих технологій ХНУРЕ ХНУРЭ вітає асистента Викторію Бортникову (Vika Bortnikova) з успішним захистом кандидатської дисертації за темою “Моделі та методи автоматизованого проектування технологічних процесів виготовлення мікроелектромеханічних акселерометрів” за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт, науковий кервіник завідувач Кафедра КИТАМ, проф. Ігор Невлюдов.
Бажаємо молодому вченому подальшої реалізації творчих задумів, наснаги у професійному зростанні та в майбутніх наукових пошуках!