Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Industry 4.0

В епоху впровадження концепції Industry 4.0 і цифрової трансформації виробництва виробничі системи є ринком, на якому реалізуються більшість проектів промислових ІТ, зокрема Industrial Internet of Things (IIoT).
Технології IIoT є ключовим компонентом розвитку промисловості в усьому світі. При цьому під час впровадження даних технологій виокремився напрям «Інтернету робототехнічних речей» (IoRT). Цей термін передбачає, що дані датчиків з різних джерел отримуються, обробляються з використанням локальних і розподілених даних , а потім використовуються для керування та маніпулювання об’єктами у фізичному світі.
Завдяки застосуванню систем IoRT на основі сенсорних систем і технологій аналізу даних вдасться підвищити ефективність виконання завдань промислового та іншого призначення.
Одним з ключових елементів технології IIoT є маніпуляційні роботи та мобільні пристрої, які можуть захоплювати, піднімати, утримувати та переміщувати об’єкти, застосовуючи систему відповідних датчиків.
У рамках фахової підготовки студентів спеціальностей 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціалізації Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АКІТ) та Системна інженерія (СІ)) на Кафедра КИТАМ Факультет Автоматики і комп’ютеризованих технологій ХНУРЕ ХНУРЭ ХНУРЕ для ознайомлення з ключовими компонентами технологій Індустрії 4.0 та IIoT, зокрема вивчаються особливості створення промислових систем на основі IoRT та гнучких автоматизованих технологічних систем. Студенти досліджують системи керування мобільним роботом Robotino, який надано Festo Didactic за сприяння Ievgen Ryzhenko, створюють власних роботів на основі апаратно-програмних засобів Arduino та Raspberry PI та сенсорних систем з використанням інтелектуальних датчиків та комп’ютерного зору.

Industry 4.0 in Ukraine ХНУРЕ Festo Didactic