Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Силлабуси дисциплін кафедри

Силлабуси дисциплін кафедри КІТАМ доступні

за посиланням

 

Силлабус – навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури.