Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Світлана Вікторівна Альохіна

Вища технічна освіта за спеціальністю «Інформаційні технології проектування», кваліфікація – аналітик комп’ютерних систем (диплом з відзнакою).

Наукові ступені – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», доктор технічних наук за спеціальністю 05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки».

Вчене звання – старший науковий співробітник за спеціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Має більш ніж 15 років наукового стажу в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, відділ Моделювання та ідентифікації теплових процесів. Є автором 3-х монографій, більш ніж 28 статей та більш ніж 17 доповідей на наукових конференціях, 3 патентів України на винахід.

Педагогічну діяльність розпочала в 2009 році в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» на кафедрі газогідромеханіки і тепломасообміну. Відзначена як «Лучший молодой ученый Харьковской области» (2005 г., 2006 г.) та «Лучший молодой ученый Украины в области атомной энергетики» (2010 г., 2014 г.), відзначена грамотою Президіума Національної академії наук України (2011 г.) та отримувала стипендії Президента України (2006-2007 гг., 2008-2009 гг.). За спеціальностям «Ядерна інженерія» та «Прикладна фізика» підвищувала кваліфікацію в Міжнародному центру теоретичної фізики (Trieste, Italy), в Міжнародному ядерному університеті (Christ Church College, Oxford, United Kingdom) та на базі Медчної корпорації Хамад (Doha, Qatar). Є дійсним членом міжнародної організації Women in Nuclear (London, United Kingdom) та рецензентом міжнародного журналу Journal of Energy and Power Engineering (New York, USA).