Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Атестація здобувачів

Методичні вказівки з виконання та захисту кваліфікаційної роботи здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти:

спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,  освітньо-професійних програм: «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва», «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи»;

 

спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка, освітньо-професійної програми «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»

 

Методичні вказівки з виконання та захисту кваліфікаційної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, для освітніх програм:

 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

«Системна інженерія»

«Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки»