Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Володимир Юрійович Грицюк

Володимир Юрійович Грицюк
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

Закінчив магістратуру ДонДТУ у 2009, спеціальність «Електричні машини та апарати»; 2009-2012 аспірантура ДонДТУ;

у 2013 захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.01 – Електричні машини й апарати (НТУ «ХПІ»);

з 2013 старший викладач кафедри «Електричні машини та апарати» (ДонДТУ); з 2015 доцент кафедри «Електричні машини та апарати»;

з 2020 доцент кафедри КІТАМ (ХНУРЕ)

Освітня діяльність

Викладає дисципліни «Електронні компоненти засобів автоматизації»

Наукова діяльність

Напрямки наукової діяльності: Енергозберігаючі технології на базі електромеханічних перетворювачів енергії, чисельне кінцево-елементне моделювання

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

2019, 2020 р. член складу робочої групи проекту USAID по створенню новітньої лабораторії автоматизації та електромеханіки в СНУ ім. В. Даля

Нагороди та премії

Переможець регіонального проекту «Молода людина Луганщини» у номінації «Молодий вчений року» (2017 р.);

Іменна стипендія Луганської обласної ради (2012 р.)

Кількість публікацій

Більш ніж 70 публікацій, серед них 5 монографій та 11 патентів України на винаходи та корисні моделі