Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Віктор Олександрович Письменецький

Віктор Олександрович Письменецький
доцент кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра
1962 р. – закінчив Харківський політехнічний інститут (ХПІ) за спеціальністю «Радіотехника»

1971 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.12.00 -Теоретичні основи радіотехніки, дисертацію захищав у ХПІ.

1974 р. – старший викладач кафедри мікроелектроніки Харківська інститута радіоелектроніки (ХІРЕ)

1977 р. – доцент кафедри мікроелектроніки ХІРЕ.

2000 р. – професор університету по кафедрі мікроелектроніки, Харківського університету радіоелектроніки.

2003 р. – старший науковий співробітник НДЧ Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

2010 р. – провідний науковий співробітник НДЧ ХНУРЕ.

2016 р. – доцент кафедри КІТАМ ХНУРЕ

Освітня діяльність
Викладає навчальний курс «Технічна діагностика та надійність автоматизованих виробничих систем».

Наукова діяльність
2007- 2014г. Начальник Центра творчості молоді (ХНУРЕ).

2006 – 2014г. – відповідальний виконавець держбюджетних НДР №186 – 1, 204–1, 241 – 1.

Громадська діяльність
Керівництво студентською творчою групою «Альтернативні джерела енергії»

Нагороди та премії
1990 р. – Медаль «Ветеран труда»

1998 р. – знак «Відмінник освіти України»

Публікації та патенти
Має понад 140 публікацій, у тому числі 6 учбових посібників

16 винаходів, в тому числі 4 патенти на корисну модель