Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Софія Володимирівна Хрустальова

Софія Володимирівна Хрустальова
Доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, кандидат технічних наук, член Асоціації випускників ХНУРЕ

Освіта та кар’єра
2006 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю – «Біотехнічні та медичні пристрої та системи», також, у 2006 році закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки “Автоматизація банківських систем”.

2007 р. – аспірантка кафедри біомедичних пристроїв та систем Харківського національного університету радіоелектроніки;

З 2015 р. – асистент кафедри ЕК;

З 2018 р. – старший викладач кафедри КІТАМ;

2019 р.захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології на тему «Моделі та методи підтримки прийняття рішень в багатозв’язних об’єктах за умов невизначеності»;

 2019 р. – доцент кафедри КІТАМ.

Освітня діяльність
Викладає навчальні дисципліни:

«Інтеграційні технології банківських систем»;
«Основи матеріалознавства та технології БМА»
Публікації та патенти
Має понад 40 наукових публікацій, в тому числі розділ у монографії. Має 1 патен на винахід, 2 патенти на корисну модель та авторське свідоцтво на твір.