Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Борис Олексійович Малик

Борис Олексійович Малик
Доцент кафедры компьютерно-интегрированных технологий, автоматизации и мехатроники, заместитель декана факультета АКТ, Кандидат технических наук, доцент, член Ассоциации выпускников ХНУРЭ

Освіта та кар’єра
1972 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки зі спеціальності радіотехніка.

1989 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністями: автоматизація технологічних процесів і виробництв, прилади та пристрої контролю матеріалів та виробів.

1971 р. – інженер НДСу.

1988 р. – старший науковий співробітник.

1991 р. – старший викладач кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних засобів (ТАВР).

1995р. – доцент кафедри ТАВР.

1999 р. – отримав вчене звання доцента кафедри технології автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів (ТАВР).

Освітня діяльність
Лекційні курси: «Засоби зв’язку комп’ютеризованих систем», «Системи розпізнавання образів», «Технологія виробництва електронних засобів», «Технологія компонентів оптичних інфокомунікаційних систем», «Обслуговування та ремонт технічних засобів банківських систем», «Оптоелектронні компоненти автоматизованих технологічних систем», «Передача та опрацювання інформації при управлінні технологічними системами».

Наукова діяльність
Брав участь у виконанні багатьох госпдоговірних та держбюджетних темах в якості наукового співробітника та відповідального виконавця.

Публікації та патенти
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, навчальних посібників, 7 винаходів, учасник і дипломант багатьох науково-технічних виставок.

Два патенти України