Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Анатолій Миколайович Довбня

Анатолій Миколайович Довбня
Доктор фізико-математичних наук, професор, член редколегії Всеукраїнського міжвідомчого науково-технічного збірника “Радіотехніка"

1962 – закінчив фізико-математичний  факультет Харківського університету.

1963 – працює в Харківському фізико-технічному інституті НАН України.

1972 – кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності фізика пучків заряджених частинок.

1990 – керівник відділу лінійних прискорювачів електронів ХФТІ.

1993 – доктор фізико-математичних наук зі спеціальності лазерна фізика.

1996 – отримав вчене звання професора.

1997 – директор Інституту ядерної фізики та фізики високих енергій.

1997 – професор кафедри МЕПП Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.

2019 – професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки ХНУРЕ.

Очолює філію кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки при Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ).

2006 – член-кореспондент Національної академії наук України.
2013 – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

Наукова діяльність

Наукові праці в галузі ядерних та радіаційних технологій, методів досліджень з використанням прискорювачів заряджених частинок. Розробив низку прискорювачів для наукових досліджень та прикладного призначення.