Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

Мова:

Декана факультету АКТ Филипенка Олександра Івановича призначено головою галузевої експертної ради НАЗЯВО з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування

За результатами проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, головою галузевої експертної ради (ГЕР) з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування призначено декана факультету АКТ Филипенка Олександра Івановича.

Основне завдання ГЕР – об’єднання представників академічної спільноти та стейкхолдерів (роботодавців і студентів) у відповідній галузі.

ГЕР будуть функціонувати як своєрідні «центри експертизи», які будуть надавати Національному агентству експертні поради з питань, що стосуються відповідної галузі.

Основною функцією ГЕР буде: підготовка експертних висновків щодо можливості акредитації освітньої програми і подають його на розгляд Національному агентству; підготовка пропозицій щодо вдосконалення вимог до системи забезпечення якості вищої освіти, критеріїв оцінки якості освітніх програм та освітньої діяльності закладів вищої освіти;  участь у погодженні стандартів вищої освіти, формують пропозиції щодо вдосконалення стандартів вищої освіти за відповідною галуззю знань і подають їх на розгляд Науково-методичній раді центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки; забезпечення взаємодії Національного агентства з представниками закладів вищої освіти, організацій та об’єднань роботодавців, професійних асоціацій, національного об’єднання студентів, інших стейкхолдерів з питань, віднесених до їх компетенції; участь у проведенні досліджень з питань якості вищої освіти та освітньої діяльності; розробка рекомендацій для закладів вищої освіти щодо вдосконалення якості освітніх програм в межах відповідних галузей та ін.

Декана факультету АКТ Филипенка Олександра Івановича призначено головою галузевої експертної ради НАЗЯВО з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування